Bỏ qua Nội dung

Các thương hiệu

400 thương hiệu của chúng tôi trên khắp thế giới đang thực hiện sứ mệnh toàn cầu tạo ra những điều tốt đẹp. Đó là mục tiêu, và là một phần công việc kinh doanh của chúng tôi trong hơn một trăm năm qua. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng cùng nhau, chúng ta có thể đưa cuộc sống bền vững trở nên phổ biến.