Bỏ qua Nội dung
Ảnh chụp cây cọ từ dưới hướng lên trên

Dẫn đầu về tính bền vững của doanh nghiệp trong kỷ nguyên tiếp theo

Ít hơn, tốt hơn, có tác động lớn hơn

Kế hoạch hành động tăng trưởng của chúng tôi giải quyết trực tiếp những thách thức này. Trong những năm tới, trọng tâm của chúng tôi sẽ là bốn ưu tiên bền vững.

Minh họa về hành động bền vững

Khí hậu

Tham vọng của chúng tôi là đạt phát thải ròng bằng 0 trong toàn bộ chuỗi giá trị của mình.

Một bộ tấm pin mặt trời

Thiên nhiên

Tham vọng của chúng tôi là cung cấp các hệ sinh thái nông nghiệp và tự nhiên có khả năng phục hồi và tái tạo.

Cánh đồng trồng lúa

Nhựa

Tham vọng của chúng tôi là chấm dứt ô nhiễm nhựa thông qua giảm thiểu, tuần hoàn và hợp tác.

Đống nhựa

Sinh kế

Tham vọng của chúng tôi là đảm bảo sinh kế tốt cho mọi người trong chuỗi giá trị toàn cầu, bao gồm việc đạt mức lương đủ sống.

Người phụ nữ làm việc trong một cửa hàng nhỏ
Người đàn ông đứng trước tấm pin mặt trời
Trở lại đầu trang