Bỏ qua Nội dung

Chọn địa điểm

Bạn hiện đang ở Unilever Vietnam

Truy cập trang web toàn cầu:

https://www.unilever.com/ (Opens in new window)

illustration of earth, moon and the sun

Trang web của chúng tôi

Hiện các trang web trực tuyến của công ty gồm có Unilever.com, khoảng 50 trang web thị trường và một số trang web dành riêng cho các lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Khám phá các liên kết dưới đây để tìm trang web liên quan.

Hive logo

Hive

Trung tâm đổi mới thực phẩm toàn cầu của Unilever.

Illustration of a scientist looking into a microscope

SEAC

Trung tâm Đảm bảo an toàn và Bảo vệ môi trường của Unilever.

Illustration of a girl looking in the mirror with pink hair

Trong sản phẩm của chúng tôi có gì?

Trên các trang web của Unilever sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về thành phần được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm gia dụng, làm đẹp và chăm sóc cá nhân bán tại Châu Âu.

Trở lại đầu trang