Tin tức mới nhất

Chúng ta sẽ cải thiện sức khỏe hành tinh của mình như thế nào

Hôm nay chúng tôi đưa ra một loạt các cam kết và hành động mới đầy tham vọng để chống lại sự biến đổi khí hậu, bảo vệ và tái tạo thiên nhiên và bảo vệ tài nguyên cho các thế hệ tương lai.

Các công việc mới nhất

Tại Unilever, bạn có thể xây dựng một sự nghiệp hoàn chỉnh cùng làm việc với những người tuyệt vời và những thương hiệu được yêu thích.

Xem thêm các Công việc tại Unilever

Thương hiệu của chúng tôi

Chúng tôi tạo ra một số thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới - tất cả đều đang trong quá trình giảm thiểu tác động đến môi trường và tăng tác động tích cực đến xã hội.