Bỏ qua Nội dung

Unilever Vietnam Homepage

Robot phục vụ công tác đóng gói và vận chuyển sản phẩm tại nhà máy của Unilever Việt Nam

Áp dụng công nghệ vào các hoạt động cốt lõi

Sản xuất bền vững, tiếp thị số và phát triển con người chính là ba “điểm chạm” trọng tâm mà công cuộc áp dụng công nghệ, chuyển đổi số đã và đang góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và đổi mới của doanh nghiệp hàng tiêu dùng tại Việt Nam.

Tin tức mới nhất

Tin tức mới nhất

  • Chúng tôi là Unilever Việt Nam

  • 27 năm nâng tầm cuộc sống, vững vàng tương lai

  • 100% năng lượng tái tạo được sử dụng

  • 35 triệu sản phẩm được người dân Việt Nam tin dùng mỗi ngày

  • Top 1 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện tại Việt Nam

Những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện tại Việt Nam

Chúng tôi luôn được thúc đẩy bởi mục đích mang cuộc sống bền vững trở nên phổ biến.

Các hoạt động phát triển bền vững tại Unilever Việt Nam hướng đến Cải thiện sức khỏe hành tinh; Cải thiện sức khỏe, sự tự tin và hạnh phúc của người dân; và Đóng góp vào một xã hội công bằng, hòa nhập hơn.