Bỏ qua Nội dung

Unilever Vietnam Homepage

Chương trình "Hồi sinh Rác thải Nhựa" từ Unilever Việt Nam tiên phong với mục tiêu kép

Chương trình xử lý rác thải mang mục tiêu kép

Chương trình “Hồi sinh Rác thải Nhựa” do Unilever Việt Nam hợp tác cùng VietCycle và Duy Tân khởi xướng mang tính tiên phong nhờ vào mục tiêu kép: vừa bảo vệ môi trường thông qua thúc đẩy mô hình Kinh tế Tuần hoàn trong Quản lý Rác thải Nhựa, vừa thực hiện cam kết phát triển bền vững về an sinh xã hội và bình đẳng giới.

Tin tức mới nhất

Tin tức mới nhất

  • leaf icon

    Chúng tôi là Unilever Việt Nam

  • 25 năm nâng tầm cuộc sống, vững vàng tương lai

  • 100% năng lượng tái tạo được sử dụng

  • 35 triệu sản phẩm được người dân Việt Nam tin dùng mỗi ngày

  • Top 1 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Tìm hiểu thêm về Công ty chúng tôi

Những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện tại Việt Nam

Những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện tại Việt Nam

Chúng tôi luôn được thúc đẩy bởi mục đích mang cuộc sống bền vững trở nên phổ biến.

Các hoạt động phát triển bền vững tại Unilever Việt Nam hướng đến Cải thiện sức khỏe hành tinh; Cải thiện sức khỏe, sự tự tin và hạnh phúc của người dân; và Đóng góp vào một xã hội công bằng, hòa nhập hơn.