Bỏ qua Nội dung

Unilever Vietnam Homepage

Unilever đạt Top 1 doanh nghiệp phát triển bền vững toàn cầu 12 năm liền

Top 1 doanh nghiệp phát triển bền vững toàn cầu

Unilever duy trì vị trí top 1 doanh nghiệp phát triển bền vững toàn cầu trong 12 năm liền trong cuộc khảo sát GlobeScan and SustainAbility Leaders.

Tin tức mới nhất

Tin tức mới nhất

  • Chúng tôi là Unilever Việt Nam

  • 27 năm nâng tầm cuộc sống, vững vàng tương lai

  • 100% năng lượng tái tạo được sử dụng

  • 35 triệu sản phẩm được người dân Việt Nam tin dùng mỗi ngày

  • Top 1 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện tại Việt Nam

Những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện tại Việt Nam

Chúng tôi luôn được thúc đẩy bởi mục đích mang cuộc sống bền vững trở nên phổ biến.

Các hoạt động phát triển bền vững tại Unilever Việt Nam hướng đến Cải thiện sức khỏe hành tinh; Cải thiện sức khỏe, sự tự tin và hạnh phúc của người dân; và Đóng góp vào một xã hội công bằng, hòa nhập hơn.