Bỏ qua Nội dung

Xây dựng xã hội hòa nhập

Trao quyền cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, cùng với các đối tác chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức quốc tế và khối tư nhân là trọng tâm giúp chúng tôi góp phần xây dựng một xã hội hòa nhập hơn.

Unilever nâng cao quyền năng phụ nữ

Các chương trình trao quyền cho phụ nữ sẽ tiếp tục được lan tỏa, tạo điều kiện và mang lại cơ hội đào tạo khởi nghiệp cho ít nhất 100.000 phụ nữ với sáng kiến "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" của Sunlight, giúp phụ nữ có thêm kiến thức, có sinh kế bền vững, làm chủ cuộc đời và thúc đẩy các giá trị bền vững trong cộng đồng.

Unilever nâng cao quyền năng phụ nữ
Trở lại đầu trang