Bỏ qua Nội dung

Cải thiện sức khỏe hành tinh

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để cải thiện sức khỏe hành tinh thông qua quản lý rác thải nhựa và phát triển bao bì bền vững, cam kết cắt giảm khí nhà kính trong vận hành và chuỗi giá trị, và trồng rừng để tái tạo thiên nhiên.

Unilever cải thiện sức khỏe hành tinh

Ai cũng biết, thế giới đang đối mặt với nạn ô nhiễm trắng, ô nhiễm nhựa.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa. Ngay lúc này đây chúng tôi cần hành động nhanh hơn nữa để thực hiện cam kết Vì Một Thế Giới Không Rác Thải thông qua 3 trụ cột chính mà Unilever đã và đang theo đuổi đến năm 2025.

Cụ thể trong năm 2023, Unilever Việt Nam cam kết:

  • 75% các bao bì chai của chúng tôi sẽ có khả năng tái chế
  • Cắt giảm 87% nhựa nguyên sinh sử dụng trong sản xuất bao bì thông qua việc cắt giảm hoàn toàn và thay thế bằng nhựa tái chế
Unilever khả năng tái chế của bao bì và giảm nhựa nguyên sinh sử dụng nhựa tái sinh
  • Tiếp tục thu gom và xử lý lượng rác thải nhựa bằng lượng bao bì mà chúng tôi đưa ra thị trường
Unilever thu gom và xử lý rác thải nhựa nhiều hơn lượng bao bì bán ra

Unilever Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa thành quả phát thải ròng bằng 0 trong mọi hoạt động sản xuất, vận hành của mình bằng việc sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, biomass, thúc đẩy sản xuất điện xanh trong nước.

Unilever xây dựng chuỗi vận hành phi phát thải

Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ dừng lại ở đó. Xây dựng chuỗi giá trị không phát thải CO2 đến năm 2039 mới là tham vọng lớn của Unilever. Trong năm 2023, chúng tôi sẽ kêu gọi các đối tác, hỗ trợ nâng cao năng lực cho họ để từng bước cùng tham gia vào chuỗi giá trị không phát thải CO2 của Unilever Việt Nam.

Unilever xây dựng chuỗi giá trị phi phát thải

Hơn thế nữa, không chỉ không phát thải CO2 mà chúng ta còn giúp hấp thụ CO2 và khí nhà kính với hoạt động trồng cây do OMO dẫn đầu. Mỗi năm OMO sẽ trồng 200.000 cây, hướng đến 1 triệu cây vào năm 2025.

Unilever trồng 200.000 cây xanh mỗi năm
Trở lại đầu trang