Bỏ qua Nội dung

Liên hệ

Liên hệ Unilever Việt Nam

Địa chỉ bưu điện

Văn phòng đại diện: 156 Nguyễn Lương
Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ
Chí Minh
Điện thoại: (028) 54135686


Unilever (Việt Nam) – Số 156 Nguyễn
Lương Bằng,
Phường Tân Phú,
Quận 7, TP. HCM 72900
Hà Nội, Việt Nam


Biểu mẫu liên hệ

Bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để gửi bình luận hoặc câu hỏi về công ty hoặc nhãn hàng của chúng tôi.

Các trường bắt buộc được hiển thị bằng dấu hoa thị *

Lựa chọn tiêu đề cho tin nhắn

Nội dung tin nhắn của bạn của bạn có liên quan đến

Nhập hai chữ cái đầu tiên để chuyển đến nhãn hiệu

Vui lòng nhập tên sản phẩm của bạn. Ví dụ: Dove dưỡng ẩm

Vui lòng nhập mã trên sản phẩm của bạn có thể trông giống như MAY2425 GB4 29230 13:46'

Vui lòng đính kèm hình ảnh của vấn đề và nhãn của sản phẩm.

Cho phép tối đa 2 tệp đính kèm. Pdf, jpg, png là các định dạng tệp được chấp nhận. Kích thước tệp tối đa được phép là 2 MB cho mỗi tệp đính kèm'

Xác nhận tuổi của bạn *

Quyền riêng tư

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn đã cung cấp ở trên để trả lời câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn. Những nội dung yêu cầu như vậy không được xem là nội dung riêng tư.

Câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn sẽ được chuyển đến một người phụ trách thích hợp trong Tập đoàn Unilever, người này có thể có trụ sở tại một quốc gia không có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn Unilever đều phải tuân thủ Chính sách bảo mật nội bộ yêu cầu thực hiện các bước để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thông tin đó chỉ được sử dụng để trả lời câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn.

Trang web này được lưu trữ tại Hoa Kỳ bởi một tổ chức lưu trữ - Công ty Syntegra (USA) Inc., đã ký hợp đồng với Unilever PLC / Unilever N.V.

Mặc dù Hoa Kỳ không có luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn nhưng tổ chức lưu trữ bị ràng buộc theo hợp đồng để thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ xử lý thông tin đó theo hướng dẫn riêng của Unilever PLC / Unilever N.V.

Bằng cách gửi thông tin cá nhân của bạn qua trang web này, bạn sẽ đồng ý để thông tin đó được xử lý theo cách được mô tả ở trên bởi các chi nhánh của Tập đoàn Unilever trên khắp thế giới và tổ chức lưu trữ của chúng tôi tại Hoa Kỳ.

Trở lại đầu trang