Tầm nhìn của Unilever

Tầm nhìn của chúng tôi là phát triển doanh nghiệp đi đôi với tăng cường tác động xã hội tích cực và giảm thiểu tác động môi trường.

Ý thức mục đích

Doanh nghiệp của chúng tôi luôn được thúc đẩy bởi một ý thức về mục đích, một sợi chỉ kết nối chúng tôi với các công ty sáng lập và những nhiệm vụ xã hội của họ để cải thiện sức khỏe, vệ sinh và sinh kế trong các cộng đồng của họ.

Chúng tôi luôn tin rằng doanh nghiệp phải đóng góp tích cực vào việc giải quyết những khó khăn mà thế giới đối mặt và đây là cách duy nhất để một doanh nghiệp thành công. Vào năm 2009, chúng tôi ra mắt chương trình The Compass – chiến lược của chúng tôi về tăng trưởng bền vững, đặt ra quyết tâm của chúng tôi là xây dựng một doanh nghiệp bền vững về lâu dài.

Các mục tiêu về phát triển bền vững

 Kế Hoạch Phát Triển Bền Vững của Unilever, ra mắt vào năm 2010, đặt ra đường lối để đạt được chiến lược này. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực đạt được các mục tiêu đầy tham vọng mà chúng tôi tự đặt ra cho mình để giảm một nửa ảnh hưởng môi trường của chúng tôi, cải thiện sức khỏe mà hạnh phúc của 1 tỉ người, và cải thiện sinh kế của hàng triệu người.

Chúng tôi sẽ phát triển doanh nghiệp của mình bằng cách dựa trên các ưu điểm của mình – kết hợp quy mô và chuyên môn của mình với kiến thức về người tiêu dùng ở các thị trường khác nhau để tiếp tục cung cấp các thương hiệu và dịch vụ mà mọi người mong muốn và cần đến.

Mô hình kinh doanh bền vững của chúng tôi đang tạo ra sự khác biệt đối với cuộc sống của hàng triệu người và đối với ảnh hưởng môi trường của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển những đóng góp này. Chúng tôi cũng đã và đang thấy bằng chứng rằng nó đang củng cố doanh nghiệp của chúng tôi bằng cách giúp thúc đẩy tăng trưởng và sự tín nhiệm, và giảm thiểu rủi ro và chi phí.

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ