Chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi đã xây dựng một chiến lược giúp chúng tôi đạt được mục đích là tạo dựng cuộc sống bền vững cho mọi người trên thế giới.

Trọng tâm chiến lược của chúng tôi

Để hiện thực hóa tầm nhìn của mình, chúng tôi đã đầu tư vào một chiến lược dài hạn cho các ngành hàng và thương hiệu mang lại sự tăng trưởng có lợi cho tất cả các bên liên quan.

Mô hình kinh doanh của chúng tôi

Unilever tin rằng sự tăng trưởng lợi nhuận cũng phải là sự tăng trưởng có trách nhiệm. Phương án đó nằm trong trọng tâm của mô hình kinh doanh của chúng tôi, dựa trên sự phát triển bền vững và USLP. Nó định hướng cách tiếp cận của chúng tôi trong cách hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cách chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với các thương hiệu có hành động có trách nhiệm trong một thế giới với tài nguyên hữu hạn.

Mô hình kinh doanh của chúng tôi bắt đầu bằng thông tin chi tiết về người tiêu dùng trang bị cho quy trình đổi mới thương hiệu, thường với các đối tác trong chuỗi cung ứng của chúng tôi, để tạo ra các sản phẩm chúng tôi đưa ra thị trường, hỗ trợ bởi hoạt động tiếp thị và quảng cáo trong nhiều kênh phân phối khác nhau.

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ