1. Home
 2. ...
 3. Chúng tôi là ai
 4. Chiến lược của chúng tôi

Chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi đã xây dựng một chiến lược giúp chúng tôi đạt được mục đích là tạo dựng cuộc sống bền vững cho mọi người trên thế giới.

Trọng tâm chiến lược của chúng tôi

Để hiện thực hóa tầm nhìn của mình, chúng tôi đã đầu tư vào một chiến lược dài hạn cho các ngành hàng và thương hiệu mang lại sự tăng trưởng có lợi cho tất cả các bên liên quan.

Tầm nhìn

Phát triển doanh nghiệp

 • Doanh thu
 • Biên lợi
 • Hiệu quả vốn

Cải thiện sức khỏe và hạnh phúc

 • Dinh dưỡng
 • Sức khỏe và vệ sinh

Cải thiện đời sống

 • Công bằng tại nơi làm việc
 • Cơ hội dành cho nữ giới
 • Kinh doanh cùng người thu nhập thấp

Giảm ảnh hưởng môi trường

 • Khí nhà kính
 • Nước
 • Rác thải
 • Tìm nguồn cung ứng bền vững

Các lựa chọn chiến lược dài hạn của chúng tôi

Lựa chọn danh mục

 • Lựa chọn thể loại
 • Quản lý danh mục có hiệu lực
 • Xây dựng một doanh nghiệp danh giá

Thương hiệu và đổi mới

 • Phương án đổi mới có trọng tâm
 • Thúc đẩy hiệu quả và biên lợi
 • Tăng cường đầu tư vào tiếp thị kỹ thuật số

Phát triển thị trường

 • Các tuyến tiếp thị
 • Các thị trường mới nổi
 • Thương mại điện tử

Khả năng linh hoạt và chi phí

 • Lập ngân sách dựa trên số không
 • Cơ sở sản xuất và tổng chi phí
 • Thúc đẩy quy mô

Con người

 • Thu hút nhân tài
 • Phát triển nhân tài
 • Theo giá trị

Tăng trưởng

Nhất quán

Chúng tôi cung cấp sự nhất quán trong tăng trưởng doanh thu cơ bản, biên lợi hoạt động cốt lõi và dòng tiền tự do bằng cách liên tục đầu tư vào chuỗi cung ứng, thương hiệu và hoạt động tiếp thị, con người và CNTT.

Cạnh tranh

Bằng cách đầu tư vào đổi mới chúng tôi có thể tăng trưởng thị phần của mình đồng thời tìm cách xâm nhập các thị trường và phân khúc mới.

Khả năng sinh lợi

Chúng tôi tìm kiếm sự không ngừng cải thiện trong hoạt động sản xuất đẳng cấp thế giới để nâng cao tiết kiệm chi phí và có lợi nhuận cao hơn, cung cấp thêm động lực cho tăng trưởng khi tiền được tái triển khai trong các cơ hội chiến lược mới.

Có trách nhiệm

Sự tăng trưởng có trách nhiệm gồm có việc có ảnh hưởng xã hội tích cực và giảm tác động môi trường, đây là vấn đề cốt lõi của USLP và đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ và nâng cao uy tín của chúng tôi.

Mô hình kinh doanh của chúng tôi

Unilever tin rằng sự tăng trưởng lợi nhuận cũng phải là sự tăng trưởng có trách nhiệm. Phương án đó nằm trong trọng tâm của mô hình kinh doanh của chúng tôi, dựa trên sự phát triển bền vững và USLP. Nó định hướng cách tiếp cận của chúng tôi trong cách hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cách chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với các thương hiệu có hành động có trách nhiệm trong một thế giới với tài nguyên hữu hạn.

Mô hình kinh doanh của chúng tôi bắt đầu bằng thông tin chi tiết về người tiêu dùng trang bị cho quy trình đổi mới thương hiệu, thường với các đối tác trong chuỗi cung ứng của chúng tôi, để tạo ra các sản phẩm chúng tôi đưa ra thị trường, hỗ trợ bởi hoạt động tiếp thị và quảng cáo trong nhiều kênh phân phối khác nhau.

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ