Ban lãnh đạo của chúng tôi

Mô hình hoạt động của chúng tôi được thiết kế để mang lại quyết định nhanh hơn. Tìm hiểu thêm về các Giám Đốc, cán bộ công ty cấp cao và ban lãnh đạo điều hành của Unilever

No Results

Không tìm thấy kết quả cho lựa chọn của bạn

Hãy thử lại bằng cách đổi lựa chọn của bạn

Keith Weed

Keith Weed Giám Đốc Tiếp Thị & Truyền Thông

Keith phụ trách các chức năng Tiếp Thị và Truyền Thông, vai trò này cũng gồm có chỉ đạo chương trình làm việc về phát triển bền vững của Unilever và Thương Hiệu Unilver.

Jan Zijderveld

Jan Zijderveld Chủ Tịch, Châu Âu

Jan Zijderveld gia nhập Unilever vào năm 1987, kinh qua nhiều vai trò khác nhau ở Châu Đại Dương, Châu Âu, Trung Đông và Châu Á.

Tonia Lovell

Tonia Lovell Thư Ký Tập Đoàn

Tonia Lovell có bằng luật của trường Sidney Sussex College, Cambridge và được công nhận tư cách luật sư và thành viên của Hội Luật Gia vào tháng 11, 1993.