Unilever Archives

Tọa lạc tại Port Sunlight, quê hương mang tính lịch sử của Unilever tại Vương Quốc Anh, hồ sơ lưu trữ của Unilever là một trong những bộ sưu tập quan trọng nhất gồm các hồ sơ kinh doanh trên thế giới.

Giới thiệu về Unilever Archive

Cơ sở lịch sử của Unilever, Port Sunlight

Tiêu chuẩn cao về trung tâm lưu trữ đã được công nhận bởi The National Archives (TNA), và trung tâm lưu trữ này được công nhận có tầm quan trọng quốc tế thông qua giải thưởng ‘Designated Status’ của Museums, Libraries and Archives Council (MLA) dành cho cả các bộ sưu tập của Unilever và United Africa Company.

Trung tâm lưu trữ này lưu trữ gì

Nhân viên lưu trữ phụ trách sưu tầm và quản lý hồ sơ lưu trữ của Unilever qua vài thế kỷ – trên thực tế, tài liệu cổ nhất của chúng tôi có từ năm 1295.

Trung tâm lưu trữ chứa các tài liệu gốc, các nguồn tài liệu in, hình ảnh và phim. Các công ty nổi tiếng, như Colman’s, Wall’s và Lipton, cũng như các thương hiệu như Persil, Pears Soap, Lux, PG Tips và Marmite, đều có mặt ở đây.

Có các tập biên bản, hồ sơ tài chính, và rất nhiều tài liệu quảng cáo và mẫu bao bì, cũng như bản vẽ kiến trúc và bản đồ – và các tài liệu khác.

Lịch sử gia đình

Những ai đang tìm các nguồn thông tin phả hệ sẽ tìm thấy rất nhiều tạp chí nội bộ, nhiều tạp chí đó chứa thông tin về nhân viên, chẳng hạn như các giải thưởng phục vụ lâu năm, thông tin kết hôn và giấy chứng tử.

Trong những năm đầu, Lever Brothers điều hành một Kế Hoạch Hợp Tác cung cấp cho nhân viên và người phụ thuộc của họ một phần chia sẻ lợi nhuận công ty, và có chỉ mục phiếu chi tiết cho những ai tham gia kế hoạch này. Rất tiếc là, hồ sơ của nhân viên đối với nhiều công ty con nhỏ hơn không còn tồn tại.

Cách liên hệ với trung tâm lưu trữ

Đội ngũ lưu trữ sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của bạn. Để tìm hiểu thêm về các bộ sưu tập lưu trữ quan trọng của chúng tôi, chúng tôi nắm giữ các hồ sơ lịch sử nào và bạn có thể sử dụng chúng bằng cách nào, bạn có thể liên hệ với trung tâm lưu trữ bằng một số cách:

Qua điện thoại từ Vương Quốc Anh – 0151 641 4551

Qua điện thoại từ nước ngoài – +44 151 641 4551

Qua email: archives@unilever.com

Qua đường bưu điện: Unilever Archives, PO Box 69, Port Sunlight, Wirral CH62 4ZD, UK

Tìm kiếm trực tuyến: Unilever-Archives

Nếu bạn muốn sử dụng trung tâm lưu trữ này cho mục đích nghiên cứu, chúng tôi có một phòng tìm kiếm và thư viện trong cơ sở lưu trữ tại Port Sunlight.

Vui lòng lưu ý rằng các buổi tham quan phải qua đặt hẹn từ 10.00 đến 16.00 từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày lễ ngân hàng và các ngày lễ) và phụ thuộc vào việc có mặt nhân viên để hỗ trợ hay không. Trước tiên vui lòng liên hệ với trung tâm lưu trữ bằng văn bản, cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt về dự án nghiên cứu của bạn.

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ