1960 - 1969: Thời kỳ tăng trưởng

Thập niên 1960 mang đến sự lạc quan và những ý tưởng mới khi nền kinh tế thế giới mở rộng và tiêu chuẩn sống tiếp tục tăng.

Đại Úy Birdseye, do John Hewer đóng, trong quảng cáo thập niên 1960

Kết quả là Unilever mở rộng và đa dạng hóa thông qua hoạt động đổi mới và mua lại, thành lập các đơn vị quảng cáo, các công ty nghiên cứu thị trường và các doanh nghiệp đóng gói.

Vào năm 1968 nó cố sáp nhập với Allied Breweries trong một quy trình đấu thầu mua lại đầy tham vọng. Như khó duy trì sự ổn định lợi nhuận vì khoảng cách ngày càng rộng thêm giữa các cơ sở có hiệu quả nhất và các cơ sở kém hiệu quả nhất, và tiền được đầu tư để duy trì các doanh nghiệp có sản lượng thấp.

Vào giữa thập niên 60, sự tái cơ cấu giúp tăng cao cơ hội phát triển các thương hiệu trên trường quốc tế. Trách nhiệm kiểm soát và lợi nhuận ở Châu Âu đối với các thương hiệu lớn nhất sau đó được chuyển từ các công ty hoạt động riêng lẻ sang các nhóm tập trung phân loại được gọi là Điều Phối (Co-ordinations).

Những điểm nổi bật

1960

Tất cả các thương hiệu liên quan đến sản phẩm giặt được đặt dưới sự kiểm soát của một công ty duy nhất, Lever Brothers and Associates. Becel, sản phẩm margarine 'có lợi cho sức khỏe' đầu tiên, được ra mắt sau khi cộng đồng y tế yêu cầu Unilever phát triển một sản phẩm thực phẩm giảm cholesterol. Ban đầu sản phẩm này chỉ được bán ở các nhà thuốc tây.

1961

Công ty kem Good Humor được mua lại tại Hoa Kỳ.

1965

Unilever thành lập doanh nghiệp đóng gói chuyên dụng của riêng mình, 4P Group, biến một nhà cung cấp dịch vụ nội bộ thành một doanh nghiệp có lợi nhuận. Cif được ra mắt, bắt đầu ở Pháp.

1967

Captain Birds Eye/Iglo/Frudesa xuất hiện lần đầu trên các chương trình quảng cáo tivi.

1968

Unilever không thành công trong nỗ lực sáp nhập với Allied Breweries, một trong những công ty nấu bia lớn nhất Vương Quốc Anh.

1969

Unilever phát sóng chương trình quảng cáo tivi màu đầu tiên tại Vương Quốc Anh, quảng cáo đậu Birds Eye.

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ