Chúng tôi là Unilever.

Với 149.000 nhân viên trên toàn thế giới và hơn 400 thương hiệu tại hơn 190 quốc gia, chúng tôi là công ty toàn cầu có mục đích toàn cầu.

Chúng tôi đang làm cho phát triển bền vững trở nên phổ biến.

Khái quát về Unilever

Là một công ty toàn cầu đang nỗ lực tạo nên sự khác biệt trên toàn thế giới, chúng tôi có rất nhiều điều để chia sẻ: đây chỉ là một số thông tin cơ bản.

Một doanh nghiệp toàn cầu đúng nghĩa

 a truly global business illustration

Các sản phẩm có mặt tại hơn 190 quốc gia.

2,5 tỷ người sử dụng các sản phẩm của chúng tôi mỗi ngày.

Doanh thu trong năm 2020 là 51 tỷ Euro, với 58% là từ các thị trường mới nổi.

Một mạng lưới phân phối toàn cầu rộng khắp gồm 25 triệu nhà bán lẻ

Các thương hiệu có mục đích tuyệt vời

 great purposeful brands illustration

Chúng tôi có hơn 400 thương hiệu giúp bạn chăm sóc nhà cửa

13 thương hiệu đã mang lại trên 1 tỷ Euro trong năm 2020.

81% trong số các thương hiệu của chúng tôi nằm trong top hai thương hiệu hàng đầu trên thị trường của dòng sản phẩm đó.

Trong Danh sách 50 thương hiệu hàng đầu của Kantar, có 14 thương hiệu của Unilever.

Sức mạnh của chúng tôi nằm ở con người

 powered by our people illustration

149.000 nhân viên tuyệt vời của công ty

Nhà tuyển dụng số một trong ngành hàng tiêu dùng nhanh ở 54 quốc gia.

Tỉ lệ cân bằng 50 nam/50 nữ trên 10.000 người quản lý.

93% lãnh đạo của chúng tôi đến từ nguồn nhân lực địa phương am hiểu thị trường của mình.

Tận dụng quy mô công ty để tạo ra sự thay đổi tích cực lớn hơn cho xã hội

 using our scale for good illustration

Điều kiện sức khỏe và vệ sinh của 1,3 tỷ người đã được cải thiện kể từ năm 2010.

Sử dụng 100% điện lưới có thể tái tạo trên toàn cầu

67% nguyên liệu thô từ nông nghiệp có nguồn gốc bền vững.

Làm cho phát triển bền vững trở nên phổ biến.

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ