Tin tức mới nhất

Unilever tiên phong trong việc xây dựng nền kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam

Hợp tác công tư về quản lý rác thải nhựa do Bộ Tài nguyên và Môi trường ký với 3 doanh nghiệp hàng đầu đại diện khối tư sáng 19/2, mục tiêu thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam.

Các công việc mới nhất

Tại Unilever, bạn có thể xây dựng một sự nghiệp hoàn chỉnh cùng làm việc với những người tuyệt vời và những thương hiệu được yêu thích.

Xem thêm các Công việc tại Unilever

Thương hiệu của chúng tôi

Chúng tôi tạo ra một số thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới - tất cả đều đang trong quá trình giảm thiểu tác động đến môi trường và tăng tác động tích cực đến xã hội.

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ