Hành động chống biến đổi khí hậu

Chúng tôi tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Một tương lai mà ở đó sức khỏe của hành tinh cũng quan trọng như sự ổn định kinh tế toàn cầu.

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất, tìm kiếm các nguyên liệu mới có hàm lượng carbon thấp hơn, xây dựng lại các công thức để tạo ra những sản phẩm thay thế có nguồn gốc thực vật như thực phẩm thuần chay, các sản phẩm tẩy rửa không có nhiên liệu hóa thạch.

Chúng tôi mong muốn đạt được mức phát thải bằng 0 từ các sản phẩm cho đến các điểm bán hàng của chúng tôi vào năm 2039, sớm 11 năm so với thời hạn năm 2050 được xác định trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Tìm hiểu thêm trên website toàn cầu của chúng tôi

Bảo vệ và tái tạo tự nhiên

Chúng tôi có các tham vọng mạnh mẽ để chuyển hóa chuỗi cung ứng của chúng tôi, bao gồm việc loại bỏ nạn phá rừng vào năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó một mình mà cần sự đồng hành của các đối tác, các nhà cung cấp và các nông dân sản xuất nhỏ trên thế giới để thúc đẩy những thay đổi có tính hệ thống. Các thương hiệu của chúng tôi đã đầu tư 1 tỷ Euro để đạt được những mục tiêu chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Chúng tôi đang cải thiện mức độ minh bạch, thúc đẩy công nghệ và giới thiệu Các Nguyên tắc Nông nghiệp Tái tạo mới của để nâng cao thu nhập cho người nông dân, đảm bảo sinh kế bình đẳng, phát triển bền vững và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về khí hậu và sinh thái.

Tìm hiểu thêm trên website toàn cầu của chúng tôi

Thế giới không có rác thải

Trọng tâm trong chiến lược của chúng tôi là chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn.

Chúng tôi đặt ra các mục tiêu tham vọng và có tính tương quan để giảm lượng rác thải, bao gồm giảm thiểu nhựa và bao bì, rác thải thực phẩm và các loại rác thải khác từ các nhà máy và hoạt động của chúng tôi.

Để hoàn thành được chiến lược nàym chúng tôi nỗ lực trong việc xử lý rác thải cũng như tìm kiếm các cách thức sáng tạo để giảm hoặc tái sử dụng và liên tục tái chế vật liệu trong một hệ thống tuần hoàn.

Tìm hiểu thêm trên website toàn cầu của chúng tôi

Dinh dưỡng tích cực

Hệ thống cung ứng thực phẩm trên thế giới đang bị gãy vỡ và chúng tôi đang góp phần sửa chữa lại điều này.

Là một trong những công ty hàng tiêu dùng hàng đầu trên thế giới, với một danh mục hàng hóa Thực phẩm & Đồ uống đa dạng, chúng tôi có thể góp phần định hình hệ thống cung ứng thực phẩm toàn cầu một cách công bằng cho tất cả mọi người. Khi doanh nghiệp chúng tôi ngày càng lớn mạnh thì sự thay đổi tích cực này sẽ được thực hiện nhanh chóng hơn.

Thực Phẩm cho Tương Lai là một chương trình cam kết mới của chúng tôi nhằm giúp mọi người chuyển sang chế độ ăn lành mạnh và giảm tác động của chuỗi thực phẩm đến môi trường.

Tìm hiểu thêm trên website toàn cầu của chúng tôi

Sức khỏe và bình an

Chúng tôi tin rằng có được sức khỏe tốt là một quyền chứ không phải là một đặc ân. Cùng nhau, xã hội có tri thức để khắc phục những vấn đề này: không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chúng tôi quyết tâm vận dụng quy mô và tầm tầm ảnh hưởng của các thương hiệu và chương trình của mình để cải thiện sức khỏe, sự bình an và sự hoà nhập.

Chúng tôi mong muốn thực hiện những mục tiêu này không chỉ nhờ vào những sản phẩm tốt hơn, sáng tạo hơn, mà còn nhờ vào việc loại bỏ những rào cản.

Tìm hiểu thêm trên website toàn cầu của chúng tôi

Bình đẳng, đa dạng và hòa nhập

Chúng tôi hướng đến một thế giới nơi không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi chưa đạt được điều đó. Công bằng và bình đẳng xã hội chưa được thiết lập ở mọi nơi trên thế giới này.

Vì vậy, chúng tôi đặt ra cho mình tham vọng trở thành ngọn hải đăng về đa dạng và hòa nhập, sử dụng hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng của chúng tôi để phá vỡ các rào cản, tạo ra các cơ hội ở nơi làm việc của chúng tôi, ở các đối tác trong chuỗi cung ứng và phân phối của mình, và ở toàn xã hội nói chung.

Tìm hiểu thêm trên website toàn cầu của chúng tôi

Nâng cao mức sống

Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp có thể giải quyết được sự bất bình đẳng trong xã hội. Chúng tôi quyết tâm nâng cao mức sống nhờ vào chuỗi giá trị của mình.

Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách đảm bảo các nhân viên của chính chúng tôi được trả lương đủ sống. Chúng tôi cũng hướng đến việc đảm bảo các công nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ đang cung cấp các hàng hóa và dịch vụ cho chúng tôi có mức sống phù hợp và có được sự hỗ trợ tốt để phát triển.

Chúng tôi đặt ra cho mình những mục tiêu rõ ràng để thúc đẩy bình đẳng trên toàn cầu.

Tìm hiểu thêm trên website toàn cầu của chúng tôi

Tương lai của công việc

Tương lai của công việc không chỉ là về dữ liệu, rô bốt và thuật toán mà cốt lõi chính là con người. Chúng tôi định hình rõ tương lai của công việc bằng cách xây dựng tầm nhìn về một thế giới mà ở đó con người phát triển mạnh mẽ.

Chúng tôi cho rằng được làm công việc có ý nghĩa là quyền lợi của mọi người. Chúng tôi đang triển khai những bước tiến mạnh mẽ để chuẩn bị cho nhân viên của chúng tôi nói riêng và cộng đồng nói chung đón nhận tương lai của thế giới công việc.

Khi tính chất và xu thế công việc thay đổi, chúng tôi chuẩn bị cho từng cá nhân các khả năng để thích ứng và phát triển – và vươn xa- điều đó có thể là theo đuổi một nghề nghiệp mới hay là cách thức làm việc mới hoặc đào tạo lại.

Với việc thực hiện tất cả những điều này, chúng tôi đang giúp tất cả mọi người bắt kịp với sự thay đổi và tiếp tục làm việc với mục đích tốt đẹp.

Tìm hiểu thêm trên website toàn cầu của chúng tôi

Kinh doanh có trách nhiệm

Những nguyên tắc cơ bản về kinh doanh có trách nhiệm là nền tảng của mọi hoạt động của chúng tôi.

Chúng tôi có những giá trị cốt lõi, những chính sách và tiêu chuẩn rõ ràng để đảm bảo rằng các nhân viên của chúng tôi không chỉ làm đúng công việc mà còn làm việc đúng cách.

Chúng tôi kỳ vọng tất cả mọi người ở Unilever sẽ là một đại sứ cho các tiêu chuẩn đạo đức cao của chúng tôi. Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường mà ở đó các nhân viên không chỉ ứng dụng những giá trị của công ty vào công việc của mình như liêm chính, tôn trọng, trách nhiệm và tiên phong mà còn thận trọng trong việc xác định các nguy cơ tiềm ẩn và tự tin để lên tiếng trong các tình huống đó.

Chúng tôi muốn có ảnh hưởng tích cực trong toàn bộ chuỗi giá trị của chúng tôi, cộng tác với các nhà cung cấp, nhà phân phối và tất cả các bên thứ ba để tạo dựng những tiêu chuẩn cao hơn cho các vấn đề như nhân quyền, chống hối lộ và tham nhũng.

Tìm hiểu thêm trên website toàn cầu của chúng tôi

Tôn trọng nhân quyền

Nhân quyền là phổ quát và bất biến. Tuy nhiên, thế giới đang thay đổi nhanh chóng - và một số thay đổi đó đang làm phương hại đến nhân quyền.

Trong hoạt động của chúng tôi, và trong tất cả các mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi, tất cả những gì chúng tôi làm đều dựa trên một cam kết sâu sắc và cương quyết về tôn trọng và thúc đẩy những quyền con người đã được quốc tế công nhận.

Chúng tôi cũng cần phải giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về nhân quyền. Điều này có nghĩa là giải quyết tình trạng bất bình đẳng đang khiến cho quyền con người gặp rủi ro.

Tìm hiểu thêm trên website toàn cầu của chúng tôi
Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ