Bỏ qua Nội dung

Cải thiện sức khỏe hành tinh

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để cải thiện sức khỏe hành tinh, nổi bật với cam kết phát thải ròng bằng "0" đến năm 2039.

Cải thiện sức khỏe hành tinh từ Unilever

Sẽ không có một Unilever bền vững nếu không có một hành tinh bền vững

Alan Jope, CEO Unilever

Chính vì vậy, một trong những cam kết phát triển bền vững mà Unilever nói chung và Unilever Việt Nam nói riêng luôn không ngừng nỗ lực thực hiện chính là "Cải thiện sức khỏe hành tinh" thông qua các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ và tái tạo thiên nhiên, đồng thời hướng đến một thế giới không rác thải.

Tại Unilever Việt Nam, chúng tôi thúc đẩy cải thiện sức khỏe hành tinh thông qua các hoạt động sản xuất bền vững, trồng cây, và điển hình là chiến lược quản lý rác thải nhựa.

 Hoạt động sản xuất bền vững và trồng cây của Unilever
Chiến lược quản lý rác thải nhựa của Unilever
Trở lại đầu trang