Hơn bao giờ hết, thế giới đang có cái nhìn rõ ràng hơn về những thách thức xã hội và môi trường mà tất cả mọi người phải đối mặt.

Đã đến lúc chúng ta cần có những hành động quyết liệt hơn

Unilever biết rằng chúng tôi có một trách nhiệm lớn lao. Chúng tôi là một công ty với những thương hiệu và con người mang sứ mệnh đầy ý nghĩa: làm cho cuộc sống bền vững trở nên phổ biến.

Một thập kỷ tiên phong

Năm 2010, chúng tôi đã phát động Kế hoạch Phát triển Bền vững của Unilever (USLP) với mục tiêu để chứng minh rằng phát triển bền vững và tăng trưởng kinh doanh có mối liên kết chặt chẽ

Trong mười năm của USLP, thế giới đã thay đổi. Các vấn đề trước đây thúc đẩy chúng tôi hành động đã trở thành các vấn đề trọng yếu. Các bên liên quan không còn coi các cam kết về tính bền vững là một điều tốt để làm mà họ đã coi đó là những điều tối thiểu cần phải được thực hiện.

Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều bài học quan trọng trong suốt hành trình vừa qua. Trong khi chúng tôi vẫn chưa cải thiện được tất cả mọi thứ mình mong muốn, chúng tôi vẫn trung thành với tham vọng trở thành những người dẫn đầu về sự phát triển bền vững; được thúc đẩy bởi những niềm tin cốt lõi rằng các thương hiệu có mục đích sẽ tăng trưởng; các công ty có mục đích sẽ đứng vững; và con người có mục đích sẽ phát triển.

Hơn bao giờ hết, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng hành trình chúng tôi đang đi là một hành trình đúng đắn cho doanh nghiệp và cho thế giới. Và với những kinh nghiệm của USLP, chúng tôi hướng tới việc tạo dựng một phong trào mà các nhà cung cấp, các khách hàng và người tiêu dùng của Unliever đều góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Một cam kết mới – với xã hội, và với hành tinh

Giờ đây chúng tôi muốn nâng tầm doanh nghiệp và cách thức kinh doanh của chúng tôi hơn bao giờ hết. Chiến lược doanh nghiệp Unilever Compass sẽ là tiền đề biến tham vọng đó thành hiện thực.

Unilever Compass đưa việc phục vụ cộng đồng và đối tác thành kim chỉ nam cho mọi việc chúng tôi làm.

Chiến lược này củng cố tầm quan trọng không thể xoay chuyển của việc tôn trọng các quyền con người. Chiến lược này cũng đặt ra những chương trình hành động quyết liệt và đầy tham vọng để giải quyết các vấn đề cấp thiết của thời đại, huy động toàn bộ quy mô và tác động của các thương hiệu của Unliever, vươn xa hơn, nhanh hơn bằng việc mở rộng các mục tiêu đã hạn định thời gian để thúc đẩy các thay đổi tích cực hơn nữa.

Tầm nhìn và hành động của chúng tôi

Chúng tôi sở hữu quy mô, năng lực và ý chí để tạo ra sự khác biệt hiệu quả, tích cực và lâu dài cho hành tinh và cho xã hội. Chúng tôi đang thay đổi, đang hành động và đang hỗ trợ những người khác cùng hành động.

Tìm hiểu thêm về những lĩnh vực chúng tôi đang triển khai.Chúng tôi sẽ hành động để nâng cao sức khỏe của hành tinh này. Thực hiện hành động chống biến đổi khí hậu. Bảo vệ và tái tạo tự nhiên. Tạo ra một thế giới không rác thải.

Chúng ta sẽ góp phần vào một thế giới công bằng hơn, hòa nhập hơn. Tập trung vào sự bình đẳng, đa dạng và hòa nhập trong mọi việc chúng tôi làm. Khuyến khích doanh nghiệp chủ động nâng cao mức sống, và trang bị cho mọi người những năng lực cần thiết để đáp ứng với công việc trong tương lai.

Đồng thời, chúng tôi sẽ cải thiện sức khỏe và bình an của tất cả mọi người. Các thương hiệu của Unilever sẽ là lực lượng trọng yếu thực hiện sứ mệnh này– vì các thương hiệu này đã và đang luôn đồng hành trong suốt bao nhiêu năm.

Chúng tôi biết rằng điều này sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng những thử thách lớn nhất đòi hỏi những hành động bức phá vượt trên những thay đổi mà Unilever có thể một mình làm được.

Những cơ hội lớn nhất để tạo ra các tác động tích cực đến từ chuỗi giá trị của chúng tôi và từ mạng lưới xã hội của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi sử dụng toàn bộ quy mô và phạm vi của Unilever để tác động đến các phương pháp thực hành và chính sách kinh doanh của đối tác, ở những đất nước nơi chúng tôi hoạt động.

Bởi vì với tất cả chúng ta, những người mong muốn có một thế giới công bằng hơn, hòa nhập hơn, và lành mạnh hơn - thông điệp trở nên rất rõ ràng: không còn thời gian để lãng phí nữa. Hãy cùng hành động.

Hãy hành động và hỗ trợ chúng tôi đạt được sứ mệnh của mình.

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ