Bỏ qua Nội dung

Hành tinh & Xã hội

Chúng tôi là một công ty của những thương hiệu và con người mang trên mình một sứ mệnh rõ ràng: phổ biến cuộc sống bền vững.

Và chúng tôi quyết tâm chứng minh rằng mô hình kinh doanh phù hợp với tương lai, hướng tới mục đích của chúng tôi mang lại hiệu quả vượt trội.

Sustainable scenarios

Unilever Compass là chiến lược của chúng tôi nhằm mang lại sự tăng trưởng nhất quán, cạnh tranh, có lợi nhuận và có trách nhiệm.

Doanh nghiệp của chúng tôi sẽ không thể thịnh vượng nếu không có một hành tinh và xã hội lành mạnh.

Chúng tôi đã đề ra một chương trình phát triển bền vững đầy tham vọng để giải quyết các vấn đề mà người tiêu dùng và các bên liên quan của chúng tôi đặc biệt quan tâm - chẳng hạn như biến đổi khí hậu, ô nhiễm rác thải nhựa và bất bình đẳng.

Chúng tôi đang huy động các thương hiệu, nhân viên và đối tác của mình để tạo ra tác động tích cực lâu dài - đối với thế giới và doanh nghiệp của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về tiến trình của chúng tôi cho đến nay.

Đọc thêm về Unilever Compass

Summary:

Unilever branding followed by a montage of people going about their daily lives.

Detailed:

The Unilever logo on a glass building with a city reflected in it.

A range of different vegetables being harvested.

People cooking a range of nutritious food.

Three young women at work in a greenhouse.

Children from different countries playing and laughing.

A woman holding a picture of a rich green forest stood amongst piles of cut down trees.

Kaksi laboratoriotakkeihin pukeutunutta tutkijaa suorittaa kokeen

Kinh doanh có trách nhiệm

Các nguyên tắc cơ bản về kinh doanh có trách nhiệm của chúng tôi là nền tảng cho chiến lược Compass của chúng tôi. Chúng tôi sở hữu những giá trị vững chắc cũng như các chính sách và tiêu chuẩn rõ ràng để đảm bảo các nhân viên của chúng tôi không chỉ làm đúng việc mà còn làm việc đúng đắn.

Mies, jolla on suojalasit ja kypärä tehtaassa

Tôn trọng quyền con người

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng – và một vài những thay đổi khiến quyền con người đối diện với nhiều nguy cơ. Trong hoạt động của chính mình và thông qua tất cả các mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi cam kết sâu sắc và kiên định trong việc tôn trọng và thúc đẩy tất cả các quyền con người đã được quốc tế công nhận.

Woman looking through a microscope against a purple background

Trung tâm báo cáo tính bền vững

Chúng tôi cam kết báo cáo tính bền vững minh bạch. Tìm hiểu về cách thức tiếp cận báo cáo của chúng tôi và hiểu thêm về hiệu suất của chúng tôi.

A landscape photograph of a lush, green forest
Trở lại đầu trang