Bỏ qua Nội dung

Được vinh danh tại CSR Awards

Đã phát hành:

Với những nỗ lực không ngừng trong việc thiết lập và thúc đẩy Kinh tế Tuần hoàn, cụ thể đối với việc quản lý rác thải nhựa, cùng các hoạt động phát triển bền vững khác, Unilever Việt Nam đã được vinh danh tại Giải thưởng CSR Awards 2022 do Saigon Times Group tổ chức.

Unilever Việt Nam nhận Giải thưởng CSR của Saigon Times Group

Giải thưởng năm nay là cơ hội để cùng trân trọng, lưu giữ, ghi danh và tôn vinh các doanh nghiệp có các hoạt độnggiúp xã hội phát triển bền vững và thịnh vượng.

Bên cạnh những đóng góp cho môi trường thông qua xây dựng mô hình Kinh tế Tuần hoàn trong Quản lý Rác thải Nhựa, Unilever Việt Nam còn thúc đẩy nhiều chương trình nhằm hướng đến chuỗi giá trị phi phát thải khí nhà kính, cải thiện điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho mọi người, nâng cao quyền năng phụ nữ, cũng như xây dựng môi trường làm việc công bằng, đa dạng và hòa nhập cho nhân viên.

Unilever Việt Nam nhận Giải thưởng CSR của Saigon Times Group

Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Unilever Việt Nam cho biết: “Tầm nhìn của Unilever là trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong kinh doanh bền vững nói riêng và phát triển bền vững nói chung, hiện thực hóa sứ mệnh ‘mang cuộc sống bền vững trở nên phổ biến’ đến hàng triệu gia đình Việt Nam.

Giải thưởng CSR từ Saigon Times Group không chỉ là cơ hội để chúng tôi có thể nhìn lại hành trình phát triển bền vững của mình, mà còn là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, truyền cảm hứng cho những tổ chức và doanh nghiệp có cùng chí hướng để cùng nhau tạo nên một sức mạnh tổng hợp, đóng góp vào việc xây dựng và hoàn thiện hơn nữa các giá trị lâu bền cho nền kinh tế, xã hội và môi trường của đất nước.”

Trở lại đầu trang