Bỏ qua Nội dung

Chia sẻ về rác thải nhựa tại hội nghị APAC

Đã phát hành:

Unilever Việt Nam vinh dự là đại diện doanh nghiệp duy nhất từ Việt Nam tham gia Hội nghị bàn tròn Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 16 về Tiêu dùng và Sản xuất Bền vững vừa diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào cuối tháng 11 vừa qua. Thông qua chương trình này, Unilever đã có cơ hội chia sẻ về chương trình Hợp tác Công – Tư thúc đẩy Kinh tế Tuần hoàn trong Quản lý Rác thải Nhựa, từ đó đúc rút thêm những bài học và kinh nghiệm thực tiễn từ chia sẻ của những đơn vị khác trong khu vực.

Unilever Việt Nam tại phiên thảo luận của Hội nghị Bàn tròn Châu Á Thái Bình Dương

Hội nghị được tổ chức bởi APRSCP và Thai SCP Association cùng các đối tác: the United Nations Environment Programme (UNEP), the Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, IGES, ERIA, EU SWITCH-Asia SCP Facility, UNDP, UNIDO, The WWF-Thailand SCP Project, PPP Plastic...

Hội nghị bàn tròn Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 16 về Tiêu dùng và Sản xuất Bền vững tại Thái Lan

Diễn đàn mang tầm vóc khu vực

Hội nghị bàn tròn Châu Á Thái Bình Dương lần này hướng mục tiêu thúc đẩy các phương pháp, chương trình và sáng kiến nổi bật nhất cũng như các bài học kinh nghiệm liên quan đến Tiêu dùng và Sản xuất Bền Vững, Kinh tế Tuần hoàn và Phi Phát thải tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Đồng thời, đây là cơ hội để xác định và xây dựng các phương thức hợp tác nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và tổ chức vào việc phát triển và thực hiện Tiêu dùng và Sản xuất Bền Vững, Kinh tế Tuần hoàn, và mục tiêu Phi Phát thải vào năm 2030 và năm 2050.

Bên cạnh đó, các tổ chức và doanh nghiệp sẽ tăng cường thảo luận và chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong việc mở rộng quy mô các công nghệ, chiến lược, công cụ và phương pháp hiện có và sắp tới trong Sản xuất Bền Vững và Kinh tế Tuần hoàn thông qua nghiên cứu, thu thập dữ liệu, xây dựng năng lực cốt lõi, hoạch định tài chính, kiểm soát và đánh giá.

Đại diện tiêu biểu cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Tại Hội nghị, Unilever Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình Hợp tác Công – Tư nhằm thúc đẩy thực hiện Kinh tế Tuần hoàn trong Quản lý Rác thải Nhựa tại Việt Nam.

Đại diện Unilever Việt Nam chia sẻ về Hợp tác Công – Tư cùng Bộ Tài nguyên & Môi trường tại Việt Nam

Chương trình Hợp tác Công – Tư này đã được Unilever Việt Nam, phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường và hai doanh nghiệp đối tác khác là Dow Việt Nam và SCG Việt Nam khởi xướng và thúc đẩy từ năm 2020 nhằm chia sẻ kiến thức, chuyển giao công nghệ, nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo để giải quyết vấn đề rác thải nhựa tại Việt Nam, đặc biệt là rác thải nhựa giá trị thấp và khó tái chế.

Là một thành viên sáng lập của nhóm Hợp tác Công – Tư tại Việt Nam, Unilever luôn tiên phong và chủ động thúc đẩy mô hình Kinh tế Tuần hoàn thông qua đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống phân loại rác tại nguồn và thu gom, xử lý rác thải nhựa nhiều hơn lượng bao bì bán ra ngoài thị trường.

Unilever xây dựng hệ thống phân loại tại nguồn và thu gom rác thải nhựa tại Việt Nam

Đồng thời, doanh nghiệp còn nỗ lực không ngừng nghỉ để giảm một nửa lượng nhựa nguyên sinh, tăng cường nhựa tái chế; cũng như đảm bảo tất cả bao bì đều có khả năng tái chế.

Đến nay, Unilever Việt Nam đã đóng góp vào thành quả của nhóm Hợp tác Công – Tư với hơn 17.000 tấn rác thải nhựa đã được thu gom, xử lý và tái chế, đạt 77% bao bì có khả năng tái chế, cũng như giảm 55% nhựa nguyên sinh trong sản xuất bao bì nhờ vào cắt giảm trực tiếp và sử dụng nhựa tái sinh.

Mô hình Hợp tác Công – Tư thực tiễn

Unilever Việt Nam và các đơn vị tham gia hội nghị cũng đã tham quan và tìm hiểu mô hình “Zero Waste” tại cộng đồng Wang Wa, tỉnh Rayong, Thái Lan. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp và tổ chức trong khu vực có thể học hỏi kinh nghiệm về mô hình kinh tế tuần hoàn, quản lý rác thải nhựa bền vững của xứ sở chùa vàng theo cơ chế hợp tác Công – Tư, từ đó vận dụng cho đất nước của mình.

Phân loại rác thải nhựa tại cộng đồng Wang Wa

Theo đó, rác sinh hoạt, rác có thể tái chế, rác vô cơ được tái chế, sản xuất thành các vật liệu như gạch sinh thái, hay các vật dụng sinh hoạt như chậu cây, nón, giỏ xách…

Trong khi đó, rác hữu cơ được tách riêng để tái chế thành phân bón hữu cơ để phục vụ cộng đồng và thương mại hóa để có chi phí vận hành và tạo ra các phúc lợi cho cộng đồng như khám chữa bệnh cho người dân, học phí cho trẻ em, qui đổi thành nhu yếu phẩm thông qua rác tái chế thu gom được…Đối với rác sinh hoạt không thể tái chế, Chính phủ sẽ thu gom và xử lý.

Trở lại đầu trang