Bỏ qua Nội dung

Unilever ký kết cùng Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương

Đã phát hành:

Unilever Việt Nam và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Bộ NN&PTNT ký thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.

Unilever Viet Nam va Van phong Dieu phoi Nong thon moi Trung uong ky hop tac xay dung nong thon moi 2021-2025

Mục tiêu chung của thỏa thuận là tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" do Thủ tướng Chính phủ phát động, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn Việt Nam, xây dựng NTM thực chất, hiệu quả và bền vững, đi vào chiều sâu và góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025.

Thỏa thuận này tiếp nối kết quả và thành công của chương trình hợp tác giữa Unilever Việt Nam và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương về triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) nông thôn mới trong giai đoạn trước 2013-2020.

Trong giai đoạn hợp tác mới 2021-2025, hai bên đặt ra 4 mục tiêu cụ thể. Một là, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức và tạo động lực cho người dân và cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh, thực hiện các tiêu chí về môi trường và các hoạt động có liên quan trong Chương trình MTQG NTM.

Hai là, xây dựng và nhân rộng mô hình Làng bền vững, nông thôn mới cấp làng, xã (trên cơ sở Làng Hoàn hảo đã và đang được Unilever Việt Nam hỗ trợ trong giai đoạn trước), tập trung vào các hoạt động sau.

(i) cải thiện điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống, nước sạch nông thôn; (ii) thúc đẩy mua bán, trao đổi hàng hóa; (iii) giảm thiểu rác thải nhựa bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; (iv) nâng cao năng lực của phụ nữ trong việc thực hiện các chỉ tiêu và mục tiêu xây dựng NTM.

Ba là, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng NTM, bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu trên nền tảng số, kết nối và chia sẻ thông tin nhằm phát triển kinh tế, góp phần giảm khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, giữa nông thôn và thành thị.

Bốn là, tăng cường đối thoại chính sách, chia sẻ thông tin, rà soát và xây dựng, hướng dẫn cơ chế, chính sách phù hợp và hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng NTM.

Từ năm 2013 đến 2020, Unilever đã đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong chương trình MTQG NTM. Điểm nổi bật của chương trình trong giai đoạn này là mô hình "Làng hoàn hảo" với các hoạt động hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất làng xã, cải thiện điều kiện về y tế, giáo dục, vệ sinh, môi trường, nước sạch và sinh kế cho người dân nông thôn.

Unilever đã chung tay thực hiện 10 trên 19 tiêu chí nông thôn mới bằng cách hiện thực hóa mô hình "Làng hoàn hảo" tại hơn 2000 làng, xã - chiếm trên 30% trong tổng số 4.665 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn quốc. Từ đó đã có gần 2 triệu người được hưởng lợi từ các chương trình giáo dục sức khỏe và vệ sinh, cải thiện sinh kế.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận những nỗ lực của Unilever trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống tại nông thôn và trao tặng bằng khen cho "Những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020".

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ: "Xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021- 2025 đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ của các Bộ ban ngành, mà còn cần huy động nguồn lực và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và người dân.

Chúng tôi vui mừng và đánh giá cao Unilever Việt Nam với việc tiếp tục tiên phong đồng hành chung tay xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo với các mục tiêu và sáng kiến hợp tác phù hợp với các mục tiêu chung của Chương trình MTQG xây dựng NTM, đặc biệt là tập trung vào việc xây dựng các mô hình làng bền vững với các tiêu chí về vệ sinh môi trường, nước sạch, giảm thiểu rác thải, hỗ trợ sinh kế, nâng cao ý thức của người dân tại các địa phương".

Ông Đỗ Thái Vương, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển bền vững và Truyền thông, Unilever Việt Nam, cho biết: "Unilever là doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững, theo đó, chúng tôi không chỉ tăng trưởng kinh doanh mà còn nỗ lực giảm thiểu tác động đến môi trường và không ngừng gia tăng những giá trị xã hội tích cực.

Nối tiếp những thành quả tích cực của giai đoạn trước, Unilever Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giai đoạn 2021-2025, góp phần nâng cao điều kiện sống cho người dân nông thôn, đưa phong trào xây dựng NTM bắt kịp với xu thế phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới."

Trở lại đầu trang