Bỏ qua Nội dung

Phỏng vấn về chương trình "Hồi sinh Rác thải Nhựa"

Đã phát hành:

Ông Đỗ Thái Vương – Phó Chủ tịch Phát triển Bền vững và Đối ngoại Unilever Việt Nam đã chia sẻ về các chương trình thu gom và xử lý rác thải nhựa nhằm thúc đẩy mô hình Kinh tế Tuần tại Việt Nam, không chỉ hướng đến bảo vệ môi trường, mà còn thúc đẩy thực hiện những cam kết phát triển bền vững khác nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Đỗ Thái Vương tâm đắc về chương trình xử lý rác thải mới cùng VietCycle và Duy Tân nhờ vào mục tiêu kép

Thưa ông, ông có thể chia sẻ về vai trò của việc phân loại và thu gom rác thải nhựa trong việc bảo vệ môi trường?

Không thể phủ nhận, nhựa đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và là vật liệu tuyệt vời để sản xuất bao bì sản phẩm, nhưng nhựa cũng được xem là một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường. Quá trình sản xuất nhựa tạo ra hàng tỷ tấn khí nhà kính gây biến đổi khí hậu. Nhựa thải ra đại dương bị các sinh vật biển ăn phải và thậm chí xâm nhập vào chuỗi thức ăn của chúng ta.

Tuy nhiên trên thực tế, tất cả những tác động tiêu cực nêu trên không bắt nguồn từ bản thân loại vật liệu này, mà nhựa đang bị đặt sai chỗ trong môi trường bởi các hoạt động của con người.

Theo tôi, vị trí của nhựa là tuần hoàn trong nền kinh tế, không phải ngoài môi trường. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay tại Việt Nam là hệ thống phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý rác thải nhựa chưa đồng bộ. Vì vậy, Unilever đã khởi xướng và triển khai mô hình Kinh tế Tuần hoàn trong Quản lý Rác thải Nhựa, hợp tác cùng Bộ Tài nguyên & Môi trường và các đối tác tiên phong khác, nhằm triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm:

  • Phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý rác thải nhựa;
  • Truyền thông, tuyên truyền và giáo dục;
  • Áp dụng tiến bộ khoa học – công nghệ và đổi mới;
  • Đồng hành cùng Bộ Ban Ngành xây dựng các chính sách bảo vệ môi trường.

Trong đó, phân loại tại nguồn là bước khởi đầu quan trọng hỗ trợ việc thu gom và xử lý rác thải nhựa, giúp đưa nhựa quay lại vòng tuần hoàn và phục vụ nền kinh tế. Việc này đồng thời giúp giảm thiểu khí nhà kính từ quá trình sản xuất nhựa, hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải carbon, chống biến đổi khí hậu.

Mời ông chia sẻ về các hoạt động phân loại và thu gom rác thải nhựa mà Unilever đang thực hiện?

Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ cùng đối tác VietCycle và Duy Tân thực hiện chương trình “Hồi sinh Rác thải Nhựa” nhằm xử lý rác thải nhựa thông qua phân loại rác tại nguồn, thu gom và tái chế rác thải nhựa.

Banner của chương trình "Hồi sinh Rác thải Nhựa"

Chương trình bước đầu sẽ được thực hiện tại thành phố Hà Nội với chương trình hành động gồm 3 trụ cột: xây dựng hệ thống thu gom, huấn luyện - truyền thông, và chuyển giao tái chế.

Đầu tiên, đối với việc xây dựng hệ thống thu gom, chúng tôi tiến hành tuyển chọn và xây dựng các đại lý thu gom trên đường phố, các trạm thu gom lớn, mạng lưới lao động ve chai tự do trên địa bàn Hà Nội, lập các hội, nhóm ở từng khu vực.

Xây dựng hệ thống thu gom là trụ cột đầu tiên trong chương trình hành động “Hồi sinh Rác thải Nhựa”
Xây dựng hệ thống thu gom là trụ cột đầu tiên trong chương trình “Hồi sinh Rác thải Nhựa”

Tiếp theo, chúng tôi triển khai huấn luyện, truyền thông đến các đối tượng liên quan trực tiếp tới dự án, là người lao động ve chai tự do, các hội thu gom, trạm thu gom, đại lý ve chai. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông đại chúng về lợi ích của phân loại rác tại nguồn, thu gom rác thải nhựa, tổ chức lễ phát động, truyền thông...nhằm nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng để cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Cuối cùng, ở hoạt động tái chế, chúng tôi sẽ sử dụng những rác thải nhựa đã được phân loại và thu gom phục vụ cho việc sản xuất bao bì của công ty. Những loại nhựa không thể tái chế sẽ được chuyển thành dầu đốt.

Điều khiến tôi tâm đắc nhất trong chương trình hợp tác này là không chỉ hướng đến môi trường mà còn thúc đẩy thực hiện những cam kết phát triển bền vững khác về an sinh xã hội và bình đẳng giới.

Xin ông chia sẻ rõ hơn về những cam kết phát triển bền vững về an sinh xã hội và bình đẳng giới mà ông vừa đề cập ở trên?

Bên cạnh bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức của cộng đồng về rác thải nhựa, chương trình này còn giúp Unilever thực hiện các cam kết xã hội về cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của mọi người, thúc đẩy bình đẳng giới, và nâng cao điều kiện sống.

Cụ thể, chúng tôi ưu tiên các đối tượng lao động nữ, người yếu thế, lao động tự do, người khuyết tật tham gia vào chuỗi giá trị.

Các đối tượng này thường có thu nhập không ổn định, môi trường làm việc gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần, cuộc sống từ đó khá bấp bênh. Đây cũng là những đối tượng bị tác động nặng nề do Covid-19.

Chương trình Hồi sinh Rác thải Nhựa ưu tiên lao động nữ, người yếu thế, lao động tự do, người khuyết tật tham gia
Lao động nữ, người yếu thế, lao động tự do, người khuyết tật được ưu tiên tham gia chương trình Hồi sinh Rác thải Nhựa

Vì vậy, việc thành lập các hội, nhóm thu gom phế liệu bao gồm những lao động không chính thức đang thu gom ve chai tự do, mang đến cho họ các thông tin về đảm bảo điều kiện vệ sinh và an toàn trong quá trình thu gom rác thải nhựa, hỗ trợ các thiết bị bảo hộ lao động...giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao điều kiện sống và giúp họ vực dậy hậu Covid-19.

Bên cạnh đó, đa phần lực lượng tham gia vào hoạt động phân loại và thu gom rác thải là các chị em phụ nữ. Tạo điều kiện để họ tham gia vào chương trình chính là góp phần trao quyền, trao cơ hội cho phụ nữ phát triển, tạo giá trị gia tăng tích cực cho xã hội và cộng đồng, từ đó nâng cao vị thế của nữ giới trong gia đình và xã hội, góp phần thúc đẩy cam kết bình đẳng giới.

Xin cảm ơn ông về những chia sẻ thú vị vừa rồi.

Trở lại đầu trang