Bỏ qua Nội dung

Cảm ơn bạn đã liên hệ với Unilever.

Câu hỏi của bạn đã được chuyển đến phòng ban liên quan và chúng tôi sẽ phản hồi thông tin đến bạn sớm nhất.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ không gửi cho bạn những email không mong muốn.

Đã ở đây rồi, sao bạn không đọc về những gì chúng tôi đang làm cho hành tinh và xã hội.

Quyền riêng tư

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn đã cung cấp ở trên để trả lời câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn. Những nội dung yêu cầu như vậy không được xem là nội dung riêng tư.

Câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn sẽ được chuyển đến một người phụ trách thích hợp trong Tập đoàn Unilever, người này có thể có trụ sở tại một quốc gia không có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn Unilever đều phải tuân thủ Chính sách bảo mật nội bộ yêu cầu thực hiện các bước để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thông tin đó chỉ được sử dụng để trả lời câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn.

Trang web này được lưu trữ tại Hoa Kỳ bởi một tổ chức lưu trữ - Công ty Syntegra (USA) Inc., đã ký hợp đồng với Unilever PLC / Unilever N.V.

Mặc dù Hoa Kỳ không có luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn nhưng tổ chức lưu trữ bị ràng buộc theo hợp đồng để thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ xử lý thông tin đó theo hướng dẫn riêng của Unilever PLC / Unilever N.V.

Bằng cách gửi thông tin cá nhân của bạn qua trang web này, bạn sẽ đồng ý để thông tin đó được xử lý theo cách được mô tả ở trên bởi các chi nhánh của Tập đoàn Unilever trên khắp thế giới và tổ chức lưu trữ của chúng tôi tại Hoa Kỳ.

Trở lại đầu trang