Nước

Chúng tôi đã giảm gần một nửa lượng nước sử dụng trong hoạt động sản xuất của mình kể từ năm 2010.

Nhưng 99% dấu chân nước của chúng tôi đến từ người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của chúng tôi - và chúng tôi đã có thể giảm lượng nước đó.

Chúng tôi đang thực hiện điều đó. Chúng tôi phát triển các sản phẩm sử dụng ít nước hơn để giúp mọi người tiết kiệm nguồn tài nguyên quý giá này.

Cơ hội cho phụ nữ

Chúng tôi đã đạt được sự cân bằng giới trong quản lý trên toàn cầu, với 51% phụ nữ trong vai trò quản lý, tăng từ 38% trong năm 2010.

Chúng tôi đã trao quyền cho 2,34 triệu phụ nữ trên toàn thế giới, hỗ trợ họ phát triển các kỹ năng mới và mở rộng cơ hội của họ.

Và chúng tôi đã cải thiện sự an toàn cho phụ nữ tại các đồn điền chè.

Khí thải nhà kính

Chúng tôi hiện đang sử dụng 100% nguồn điện tái tạo trong các hoạt động sản xuất trên toàn thế giới.

Chúng tôi đã đạt được mức giảm 65% khí thải CO2 từ năng lượng sản xuất từ năm 2008, nhưng khoảng 2/3 lượng khí thải vòng đời của chúng tôi đến từ năng lượng mà người tiêu dùng của chúng tôi sử dụng tại nhà của họ.

Chúng tôi đã đánh giá thấp mức độ khó khăn của việc giúp người tiêu dùng thay đổi hành vi của họ, nhưng thông qua các sản phẩm và quan hệ đối tác, chúng tôi đang thực hiện điều này.

Bình đẳng tại nơi làm việc

Chúng tôi đang thực hiện những bước tiến tuyệt vời nhằm nâng cao nhân quyền trong hoạt động kinh doanh và trong chuỗi cung ứng của chúng tôi.

Chúng tôi đã và đang trả mức lương đủ sống cho nhân viên của mình ở hầu hết các nơi thông qua Khung tiền lương công bằng.

Kinh doanh có sự tham gia của người thu nhập thấp

Chúng tôi đã giúp 1,8 triệu nhà bán lẻ quy mô nhỏ trên khắp thế giới tiếp cận các sáng kiến để cải thiện thu nhập của họ kể từ năm 2010.

Hiện tại chúng tôi đang mở rộng cách tiếp cận để giúp xây dựng khả năng phục hồi của họ và chuẩn bị cho họ tiến vào thế giới kỹ thuật số thông qua quan hệ đối tác cung cấp quyền tiếp cận tín dụng và bảo hiểm.

Rác thải và bao bì

Tác động của lượng rác trên mỗi lượt tiêu dùng của chúng tôi đã giảm khoảng 32% kể từ năm 2010. Chúng tôi đã đạt được tiến triển trong các lĩnh vực mà chúng tôi có thể kiểm soát, đạt được mức không có chất thải chôn lấp ở tất cả các nhà máy và giảm 96% chất thải được gửi tới nơi xử lý trên mỗi tấn sản xuất.

Chúng tôi đang đạt được tiến triển với các cam kết của mình để đảm bảo bao bì nhựa của chúng tôi có thể tái sử dụng, có thể tái chế hoặc phân hủy vào năm 2025 và sau đó sử dụng ít nhất 25% nhựa tái chế trong bao bì của chúng tôi.

Năm 2019, chúng tôi đã cam kết giảm sử dụng nhựa nguyên chất và thu gom được nhiều nhựa hơn so với sản xuất.

Nguồn cung ứng bền vững

Chúng tôi đã giúp hơn 1,3 tỉ người cải thiện sức khỏe và vệ sinh kể từ năm 2010. Con số đó vượt quá mục tiêu ban đầu của chúng tôi là 1 tỷ người. Nhưng chúng tôi không dừng lại ở đó.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để cải thiện cuộc sống.

Sức khỏe và vệ sinh

Chúng tôi đã giúp hơn 1,3 tỉ người cải thiện sức khỏe và vệ sinh kể từ năm 2010. Con số đó vượt quá mục tiêu ban đầu của chúng tôi là 1 tỷ người. Nhưng chúng tôi không dừng lại ở đó.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để cải thiện cuộc sống.

Dinh dưỡng

Mười năm trước, chúng tôi đã đặt mục tiêu gấp đôi tỷ lệ danh mục sản phẩm đáp ứng Tiêu chuẩn dinh dưỡng cao nhất, lên 60%. Vào năm 2019, chúng tôi đã đạt được 56% và chúng tôi đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu này vào cuối năm 2020.

Ít đường, muối, chất béo bão hòa và calo hơn - nhưng thực phẩm vẫn có hương vị tuyệt vời.