1. Home
  2. ...
  3. Tin tức mới nhất
  4. 5 điều cần biết về phát triển bền vững

5 điều cần biết về phát triển bền vững

Báo cáo mới nhất của chúng tôi cho thấy chúng tôi đang tăng trưởng, chúng tôi từ hào với việc giải quyết được nhiều vấn đề thách thức về tính bền vững. Sau đây là hướng dẫn nhanh của chúng tôi để triển khai trong năm 2016.

Customer at a Unilever recycling station in Sao Paolo, Brazil

Công việc của chúng tôi đang phát triển - và kết quả mới nhất của chúng tôi tiếp tục cho thấy sự phát triển này là bền vững cũng như có lợi nhuận.

Hàng năm, chúng tôi báo cáo về sự tiến bộ của mình đối với các mục tiêu mà tự chúng tôi đã đặt ra trong Kế hoạch phát triển bền vững Unilever (USLP). Được đưa ra vào năm 2010, đó là lộ trình tầm nhìn cho việc thúc đẩy tăng trưởng của chúng tôi đồng thời giảm bớt dấu ấn môi trường và tăng tác động tích cực lên xã hội.

Sau đây là năm điều bạn cần biết về tiến bộ của chúng tôi trong năm 2016, bao gồm những thành công mà chúng tôi đã đạt được và những thách thức lớn vẫn còn tồn tại.

Chúng tôi thấy được tính bền vững thúc đẩy tốc độ tăng trưởng cao hơn...

...cho thấy sự tăng trưởng của chúng tôi là nhất quán và cạnh tranh, cũng như đem lại lợi ích và bền vững. 'Những thương hiệu cuộc sống bền vững' của chúng tôi - tất cả đóng góp cho một hoặc nhiều mục tiêu của Kế hoạch phát triển bền vững Unilever và có mục đích cuộc sống bền vững rõ ràng - mang lại hơn 60% tăng trưởng của chúng tôi trong năm 2016.

Hơn nữa, những thương hiệu này đã tăng trưởng nhanh hơn 50% so với những hoạt động kinh doanh còn lại. Hiện nay chúng tôi có 18 thương hiệu cuộc sống bền vững - và chúng bao gồm sáu thương hiệu lớn nhất theo doanh thu.

Chúng tôi đang có tác động xã hội tích cực đến hàng triệu người...

...và chúng tôi sử dụng mọi phần của chuỗi giá trị để cung cấp cho họ. Ví dụ, chúng tôi đã giúp khoảng 920.000 phụ nữ tiếp cận những sáng kiến nhằm thúc đẩy sự an toàn, phát triển các kỹ năng và mở rộng cơ hội của họ. Chúng tôi đã đạt được điều này bằng cách làm việc với chuỗi cung ứng của mình, và thông qua các sáng kiến tập trung vào việc bán và phân phối sản phẩm.

Đến cuối năm 2016, chúng tôi đã giúp đỡ được 538 triệu người cải thiện tình trạng sức khỏe và vệ sinh của họ, và khoảng 650.000 hộ nông dân tiếp cận được các sáng kiến nhằm cải thiện thực hành nông nghiệp và thu nhập của họ.

Chúng tôi đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc giảm thiểu tác động môi trường tại các nhà máy và hoạt động của mình, mặc dù chúng tôi vẫn đang đối mặt với những thách thức lớn...

...bởi vì việc giải quyết một vài tác động về cách người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của chúng tôi cần phải có thời gian. Kể từ năm 2008, trong hoạt động sản xuất, chúng tôi đã cắt giảm lượng CO2 đến 43%, tái sử dụng nước đến 37% và tổng lượng chất thải được xử lý lên đến 96% mỗi tấn sản phẩm.

Kể từ năm 2010, tác động của nước đến các sản phẩm của chúng tôi đã giảm khoảng 7%, đồng thời rác thải liên quan đến việc tiêu hủy sản phẩm của người tiêu dùng đã giảm được khoảng 28%. Nhưng tác động khí nhà kính ở sản phẩm của chúng tôi thông qua vòng đời của chúng,kể cả tiêu dùng,hiện đã tăng khoảng 8% kể từ năm 2010. Bất chấp những thách thức này,chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết với phương pháp chuỗi giá trị và sinh ra những các-bon tích cực trong hoạt động của riêng mình.

Chúng tôi sẵn sàng mở rộng các cam kết của mình tại nơi chúng tôi cần...

...như chúng tôi đã thực hiện vào tháng 1 năm 2017, khi chúng tôi thông báo rằng chúng tôi cam kết đảm bảo rằng tất cả các bao bì nhựa có thể tái sử dụng, tái chế hoặc phân hủy hoàn toàn cho đến trước năm 2025. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gắn thêm quyền con người vào hoạt động kinh doanh của mình, và trong năm 2016 đã kết hợp chuyên môn về quyền con người vào tổ chức chuỗi cung ứng của mình.

Trong khi chúng tôi còn nhiều việc phải làm, thì chúng tôi vẫn tự tin là mình đã chọn đúng hướng...

...bởi vì mô hình kinh doanh của chúng tôi, USLP là trung tâm, tiếp tục tạo ra giá trị cho chúng tôi, cho các cổ đông của chúng tôi, và cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Chúng tôi đã luôn đi trước các thị trường của mình, tăng lợi nhuận và dòng tiền một cách bền vững, và mang lại lợi nhuận cao kể từ khi đưa ra USLP.

Muốn tìm hiểu thêm? Ghé thăm mục Cuộc sống bền vững để biết thêm thông tin.

Back to top