Phát triển Bền vững

Cùng nhau chúng tôi có thể thay đổi cách thức thực hiện công việc kinh doanh của thế giới

Hãy khám phá điều gì thúc đẩy chúng tôi, và chúng tôi hướng tới điều gì

Unilever luôn là một công ty có mục tiêu ngay từ những ngày đầu. Giờ đây, mục tiêu của chúng tôi đơn giản nhưng rõ ràng – làm cho phát triển bền vững trở nên phổ biến.

Chúng tôi tin rằng tăng trưởng kinh doanh không phải là một sự đánh đổi đối với con người và hành tinh này. Đó là lý do vì sao chúng tôi đang thay đổi cách thức chúng tôi kinh doanh, và vì sao chúng tôi muốn thay đổi cách thức kinh doanh.

Kế hoạch phát triển bền vững Unilever (USLP) của chúng tôi là một tham vọng táo bạo để đạt được sự thay đổi trong công ty của chúng tôi. Được triển khai năm 2010, kế hoạch này đang tạo ra tăng trưởng bền vững thông qua các nhãn hàng có mục đích, cắt giảm chi phí kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và giúp chúng tôi xây dựng niềm tin.

Kế hoạch phát triển bền vững Unilever

Kế hoạch phát triển bền vững Unilever được xây dựng để tách tăng trưởng kinh doanh của chúng tôi khỏi tác động môi trường, đồng thời gia tăng tác động xã hội tích cực của chúng tôi. Kế hoạch của chúng tôi có ba mục tiêu lớn cần đạt được, với nền tảng là chín cam kết và mục tiêu xuyên suốt hoạt động xã hội, môi trường và kinh tế của chúng tôi trong toàn bộ chuỗi giá trị. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các bên khác để tập trung vào các lĩnh vực đó mà chúng tôi có thể thúc đẩy những thay đổi lớn nhất và hưởng ứng Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hiệp Quốc.

Chúng tôi có ba mục tiêu lớn

Cải thiện Sức khỏe
và điều kiện sống
của hơn

1 tỷ người

Đến năm 2020 chúng tôi sẽ giúp hơn một tỷ người hành động để cải thiện sức khỏe và điều kiện sống của họ.

UN Sustainability Development Plan

Chúng tôi đang hành động dựa trên Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc


Đến năm 2020 chúng tôi sẽ giúp hơn một tỷ người hành động để cải thiện sức khỏe và điều kiện vệ sinh của họ. Điều này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ của các căn bệnh đe dọa đến tính mạng như là bệnh tiêu chảy.

Tác động đến 1,24 tỷ người vào cuối năm 2018 (653 triệu người† thông qua các chương trình trên thực địa; 587 triệu người thông qua các chương trình trên TV)

 • Giảm tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy và bệnh về hô hấp bằng cách rửa tay

 • Cung cấp nước uống an toàn

 • Nâng cao khả năng tiếp cận điều kiện vệ sinh

 • Nâng cao sức khỏe răng miệng

 • Nâng cao lòng tự trọng

 • Giúp cải thiện khả năng chăm sóc da

Tìm hiểu thêm về sức khỏe & vệ sinh

Chúng tôi liên tục làm việc để cải thiện mùi vị và chất lượng dinh dưỡng của tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Đa số các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng được, hoặc ở mức độ cao hơn so với các tiêu chuẩn dựa trên các khuyến nghị về dinh dưỡng quốc gia. Các cam kết của chúng tôi còn tiến xa hơn: đến năm 2020, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi tỷ lệ trong danh mục hàng hóa của chúng tôi đáp ứng được các tiêu chuẩn cao nhất về dinh dưỡng, dựa trên các hướng dẫn về chế độ ăn được công nhận trên toàn cầu. Điều này sẽ giúp cho hàng triệu người có được chế độ ăn lành mạnh hơn.

48% danh mục hàng hóa của chúng tôi tính theo số lượng đáp ứng được các tiêu chuẩn cao nhất về dinh dưỡng trong năm 2018

 • Giảm lượng muối
Chất béo bão hòa:
 • Giảm chất béo bão hòa

 • Tăng các a xít béo thiết yếu

 • Giảm chất béo bão hòa trong nhiều sản phẩm hơn
 • Loại bỏ chất béo chuyển hóa
 • Giảm lượng đường
Giảm lượng calo:
 • Trong kem dành cho trẻ em
 • Trong nhiều sản phẩm kem hơn
 • Cung cấp các thông tin về ăn uống có lợi cho sức khỏe

Tìm hiểu thêm về cải thiện dinh dưỡng

Giảm
một nửa
tác động đến

môi trường

Đến năm 2030 mục tiêu của chúng tôi là giảm một nửa tác động đến môi trường của việc tạo ra và sử dụng những sản phẩm của mình khi chúng tôi phát triển kinh doanh.*

UN Sustainability Development Plan

Chúng tôi đang hành động dựa trên Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc

Vòng đời của các sản phẩm của chúng tôi:

Cắt giảm một nửa tác động khí nhà kính (GHG) của các sản phẩm của chúng tôi trong suốt vòng đời sản phẩm đến năm 2030.

Tác động khí nhà kính trên mỗi lượt tiêu dùng của chúng tôi đã tăng lên khoảng 6% kể từ năm 2010*

Hoạt động sản xuất của chúng tôi:

Đến năm 2020 mức phát thải CO2 từ năng lượng từ các nhà máy của chúng tôi sẽ ở mức hoặc thấp hơn mức năm 2008 cho dù sản lượng cao hơn đáng kể.

-52% giảm phát thải CO2 từ năng lượng cho mỗi tấn sản phẩm kể từ năm 2008

Trở thành doanh nghiệp cacbon dương trong sản xuất:
 • Tìm kiếm tất cả các nguồn năng lượng tái tạo

 • Tìm kiếm nguồn điện tái tạo

 • Loại bỏ than ra khỏi danh mục năng lượng

 • Đưa nguồn năng lượng dư thừa đến với các cộng đồng

Giảm GHG từ việc giặt quần áo:
 • Cải cách
 • Giảm phát thải GHG từ hoạt động vận tải

 • Giảm phát thải GHG từ hoạt động đông lạnh
 • Giảm mức tiêu thụ năng lượng ở các văn phòng
 • Giảm số chuyến đi công tác của nhân viên
Tìm hiểu thêm về khí nhà kính

Các sản phẩm của chúng tôi đang sử dụng:

Cắt giảm một nửa lượng nước có liên quan đến việc tiêu dùng các sản phẩm của chúng tôi vào năm 2020.+

Tác động nước trên mỗi lượt tiêu dùng của chúng tôi đã giảm khoảng 2% kể từ năm 2010*

Hoạt động sản xuất của chúng tôi:

Đến năm 2020 lượng nước khai thác của mạng lưới nhà máy trên toàn cầu của chúng tôi sẽ ở mức hoặc thấp hơn mức năm 2008 cho dù sản lượng cao hơn đáng kể.

-44% giảm lượng nước khai thác cho mỗi tấn sản phẩm kể từ năm 2008

Giảm lượng nước sử dụng trong quy trình giặt:
 • Các sản phẩm dùng ít nước hơn

 • Giảm lượng nước sử dụng trong nông nghiệp

Tìm hiểu thêm về sử dụng nước

Các sản phẩm của chúng tôi:

Cắt giảm một nửa lượng rác thải từ việc vứt bỏ các sản phẩm của chúng tôi vào năm 2020.

Tác động từ rác trên mỗi lượt tiêu dùng của chúng tôi đã giảm khoảng 31% kể từ năm 2010*

Hoạt động sản xuất của chúng tôi:

Đến năm 2020 tổng lượng rác thải chuyển đi xử lý sẽ ở mức hoặc thấp hơn mức năm 2008 cho dù sản lượng cao hơn đáng kể.

-97% giảm tổng lượng rác thải trên mỗi tấn sản phẩm kể từ năm 2008

Giảm rác thải từ hoạt động sản xuất:
 • Không có rác thải độc hại phải chôn lấp
 • Đóng gói bằng vật liệu nhựa có thể tái sử dụng, có thể tái chế hoặc có thể phân hủy

 • Giảm bớt bao bì

Tái chế bao bì:
 • Tăng tỷ lệ tái chế và thu hồi

 • Tăng tỷ lệ tái chế

 • Xử lý rác thải dạng túi nhỏ

 • Loại bỏ PVC

Giảm rác thải văn phòng:
 • Tái chế, tái sử dụng, thu hồi

 • Giảm mức tiêu thụ giấy

 • Loại bỏ giấy trong các quy trình

Tìm hiểu thêm về rác thải & đóng gói

Đến năm 2020 chúng tôi sẽ đảm bảo 100% nguồn cung nguyên liệu nông nghiệp thô bền vững.

56% nguyên liệu nông nghiệp thô sẽ là từ các nguồn cung ứng bền vững vào cuối năm 2018

 • Dầu cọ bền vững

 • Giấy và bìa

 • Đậu nành và dầu đậu nành

 • Chè

 • Hoa quả

 • Rau

 • Ca cao

 • Đường

 • Dầu hướng dương

 • Dầu hạt cải

 • Sản phẩm sữa 

 • Ben & Jerry có chứng nhận Fairtrade

 • Trứng không nuôi nhốt

 • Tăng cường nguồn cung bền vững cho vật tư văn phòng

Tìm hiểu thêm về nguồn cung bền vững

Cải thiện
Sinh kế
cho

hàng triệu người

Đến năm 2020 chúng tôi sẽ cải thiện sinh kế của hàng triệu người khi chúng tôi phát triển kinh doanh.

UN Sustainability Development Plan

Chúng tôi đang hành động dựa trên Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc


Đến năm 2020 chúng tôi sẽ thúc đẩy quyền con người trong toàn bộ hoạt động và chuỗi cung ứng mở rộng của chúng tôi.

61% chi tiêu mua sắm thông qua các nhà cung cấp đáp ứng được các yêu cầu bắt buộc của Chính sách Nguồn cung ứng Có trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh quyền con người, tập trung vào 8 vấn đề nổi bật trong Báo cáo Quyền con người của chúng tôi

Tổng Tỷ lệ Ghi nhận được về an toàn của chúng tôi đã được cải thiện lên mức 0.69 sự cố trong một triệu giờ làm việc

 • Thực hiện Hướng dẫn khung về Kinh doanh và Quyền con người Liên Hiệp Quốc 

 • Đảm bảo nguồn cung cho 100% chi tiêu mua sắm phù hợp với Chính sách Nguồn cung ứng Có trách nhiệm của chúng tôi 

 • Xây dựng khung pháp lý để trả công một cách công bằng

 • Cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống của người lao động

 • Giảm thiểu thương tích và tai nạn ở nơi làm việc 

Tìm hiểu thêm về bình đẳng tại nơi làm việc

Đến năm 2020 chúng tôi sẽ nâng cao vị thế cho 5 triệu phụ nữ.

1.85 triệu phụ nữ đã được tạo điều kiện tiếp cận các sáng kiến nhằm nâng cao sự an toàn, phát triển các kỹ năng của họ và mở rộng các cơ hội của họ

 • Xây dựng một tổ chức cân bằng về giới với trọng tâm là quản lý 

 • Nâng cao sự an toàn của phụ nữ ở các cộng đồng mà chúng tôi có hoạt động kinh doanh 

 • Nâng cao khả năng tiếp cận đào tạo và các kỹ năng 

 • Mở rộng các cơ hội trong chuỗi giá trị bán lẻ của chúng tôi 

Tìm hiểu thêm về cơ hội cho phụ nữ

Đến năm 2020 chúng tôi sẽ có tác động tích cực đến cuộc sống của 5.5 triệu người.

746.000 nông dân sản xuất nhỏ và 1,73 triệu nhà bán lẻ quy mô nhỏ đã được tạo điều kiện tiếp cận các sáng kiến nhằm cải thiện hoạt động nông nghiệp hoặc tăng thu nhập

 • Cải thiện sinh kế của nông dân sản xuất nhỏ

 • Tăng thu nhập của nhà bán lẻ quy mô nhỏ

Tìm hiểu thêm về kinh doanh có sự tham gia của người thu nhập thấp
Key
 • Thành tựu đạt được

  This is the number of targets we have achieved

 • Trong kế hoạch

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Ngoài kế hoạch

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  Mục tiêu đã đạt được

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* Các mục tiêu môi trường của chúng tôi được thể hiện trên cơ sở 'lượt tiêu dùng'. Điều này có nghĩa là một lượt dùng đơn lẻ, một phần hoặc một khẩu phần sản phẩm.

+ Ở bảy quốc gia thiếu nước đại diện cho khoảng một nửa dân số thế giới.

Đã được PwC xác nhận độc lập

Xem một số tiến triển mà chúng tôi đã đạt được

1.24 tỷ

Chúng tôi đã giúp hơn 1,24 tỷ người cải thiện sức khỏe và điều kiện vệ sinh của họ.

Hơn một nửa

Hơn một nửa nguyên liệu nông nghiệp thô của chúng tôi như dầu cọ, giấy và chè hiện nay có nguồn cung ứng bền vững.

Hàng triệu người

Chúng tôi đã cải thiện sinh kế cho hàng triệu người, thông qua các sáng kiến như các chương trình cho hộ nông dân sản xuất nhỏ và cho nhà bán lẻ quy mô nhỏ..

Chúng tôi đã biết từ lâu rằng không có mâu thuẫn giữa tăng trưởng và bền vững. Hàng năm, chúng tôi lại thu thập được thêm bằng chứng về những lợi ích mà USLP của chúng tôi mang lại cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi, cũng như cho xã hội và cho môi trường.

Tăng trưởng hơn nữa

Shopping trolly
26

các nhãn hàng phát triển bền vững

Nghiên cứu riêng của chúng tôi cho thấy hơn một nửa số người tiêu dùng đã mua hoặc muốn mua lâu dài. Đó là lý do tại sao chúng tôi phát triển những nhãn hàng 'phát triển bền vững', với mục đích rõ ràng liên quan đến mối quan tâm xã hội hoặc môi trường và đóng góp cho USLP.

Giờ đây chúng tôi có 26 nhãn hàng phát triển bền vững - trong đó có Dove, Lipton, Hellmann’s và Seventh Generation. Các nhãn hàng này liên tục vượt qua tốc độ tăng trưởng trung bình của Unilever.

Chi phí thấp hơn

diffrent currency
600 triệu euro

là tổng mức chi phí cho năng lượng tiết kiệm được thông qua hiệu quả sinh thái kể từ năm 2018

Bằng việc cắt giảm sự lãng phí và giảm sử dụng năng lượng, nguyên liệu thô và nguồn tài nguyên tự nhiên, chúng tôi tạo ra được hiệu quả và cắt giảm chi phí, đồng thời ít bị tác động từ sự biến động giá cả.

Những cải tiến về hiệu quả sinh thái đã góp phần vào tổng mức giảm 600 triệu euro cho phí năng lượng kể từ năm 2008.

Rủi ro ít hơn

Farmer with spade
56%

nguyên liệu nông nghiệp thô từ các nguồn cung bền vững

Hoạt động bền vững giúp chúng tôi đảm bảo cho tương lai chuỗi cung ứng của mình tránh được những rủi ro liên quan đến sự thay đổi khí hậu và nguồn nguyên liệu.

Đến cuối năm 2018, 56% nguyên liệu nông nghiệp thô của chúng tôi có nguồn cung ứng bền vững.

Tin tưởng hơn

Shaking hands
50

Nhà tuyển dụng được mong muốn nhất ở khoảng 50 quốc gia

Đặt sự bền vững ở trọng tâm của mô hình kinh doanh giúp chúng tôi giữ được mối liên hệ với người tiêu dùng, và tăng cường mối quan hệ với các cổ đông.

Chúng tôi là nhà tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp FMCG số một được lựa chọn ở khoảng 50 quốc gia.


Chúng tôi đang thấy được những kết quả - và đang rút ra các bài học

Free to be myself

Chúng tôi đã có một số kết quả lớn từ Kế hoạch phát triển bền vững của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng kế hoạch này đóng góp vào tăng trưởng kinh doanh khi chúng tôi thấy rằng người tiêu dùng lựa chọn các nhãn hàng của chúng tôi một cách có chủ đích - ví dụ như Dove, Hellmann’s, Ben & Jerry’s và Omo.

Chúng tôi cũng đã học được rất nhiều về điều gì hiệu quả và điều gì không hiệu quả, và chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi để có thể hành động đúng. Một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi là năng lực của chúng tôi trong việc tạo ra các thay đổi bên ngoài doanh nghiệp của chúng tôi, là nơi mà chúng tôi không kiểm soát trực tiếp.

Chúng tôi liên tục tìm kiếm những ý tưởng mới và cách thức mới để tác động đến chuỗi giá trị rộng lớn hơn của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng hợp tác với các bên khác chính là chìa khóa để giải quyết rất nhiều thử thách của sự bền vững và chúng tôi sẽ tập trung hơn nữa vào vấn đề này trong những năm sắp tới.

Là một doanh nghiệp, chúng tôi hướng đến tương lai, thích nghi và phát triển để luôn duy trì sự phát triển.

Biến những gì chúng tôi đã học được thành sự thay đổi mà chúng tôi muốn thấy.

Cùng với nhau, chúng ta sẽ tái lập lại cách thức thực hiện kinh doanh.

Bạn có đồng hành với chúng tôi không?

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ