Chúng tôi đang xây dựng công việc kinh doanh mà thế giới có thể tự hào

Mười năm trước, chúng tôi bắt đầu một hành trình trở thành doanh nghiệp bền vững nhất thế giới.

Để chứng minh rằng sự tăng trưởng không gây tổn hại cho con người và hành tinh.

Để cho thấy rằng kinh doanh có thể là tác dụng tốt - thông qua các hành động, không chỉ là lời nói.

Chúng tôi đã đạt được nhiều mục tiêu của mình, nhưng cũng không đạt được một số mục tiêu khác.

Một thập kỷ sau, chúng tôi chia sẻ những gì chúng tôi đã học được trên con đường phát triển.

Và chúng tôi đã đặt việc học tập làm trung tâm của chiến lược mới, thậm chí còn tham vọng hơn nữa.

Nhìn lại một thập kỷ tiên phong

Vào năm 2010, chúng tôi đã đưa ra Kế hoạch phát triển bền vững của Unilever (USLP).

USLP thay đổi cuộc chơi. Vào thời điểm mà hầu hết các doanh nghiệp thấy rằng tính bền vững và kinh doanh tách biệt nhau, thì chúng tôi thấy rằng chúng có liên quan với nhau.

Đây không phải là một kế hoạch về tính bền vững.

Đó là một kế hoạch cho một công việc kinh doanh thành công, bền vững.

Chúng tôi đã xem xét mọi khía cạnh của chuỗi giá trị và điều chỉnh cách tiếp cận của mình quanh các mục tiêu lớn mà chúng tôi biết đó là trung tâm của chương trình phát triển bền vững toàn cầu.

Hành động vì khí hậu. Bình đẳng giới. Sức khỏe và dinh dưỡng của hàng tỷ người. Coi trọng môi trường. Một thế giới công bằng hơn, thịnh vượng hơn.

Sau đó, chúng tôi đã củng cố các mục tiêu đó bằng các mục tiêu bền vững có lẽ là toàn diện nhất mà bất kỳ công việc kinh doanh quy mô của chúng tôi từng đặt ra.

Chúng tôi thấy cách làm việc của mình đã thay đổi thế giới xung quanh - trao quyền cho phụ nữ, bảo vệ rừng, cải thiện sức khỏe và hỗ trợ nông nghiệp bền vững.

Và chúng tôi đã thấy những lợi ích công việc kinh doanh của mình.

Mặc dù chúng tôi đã thực hiện rất nhiều điều, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.

Chúng tôi đã không đáp ứng được mọi mục tiêu của mình.

Chúng tôi chưa đạt được tất cả các mục tiêu của mình.

Đôi khi, chúng tôi đã học được một số bài học.

Chúng tôi đã làm như thế nào?

Sau mười năm USLP, chúng tôi có thể thấy tác động mà chúng ta đã thực hiện

Kế hoạch phát triển bền vững Unilever

Kế hoạch phát triển bền vững Unilever được xây dựng để tách tăng trưởng kinh doanh của chúng tôi khỏi tác động môi trường, đồng thời gia tăng tác động xã hội tích cực của chúng tôi.

Kế hoạch của chúng tôi có ba mục tiêu lớn cần đạt được, với nền tảng là chín cam kết và mục tiêu xuyên suốt hoạt động xã hội, môi trường và kinh tế của chúng tôi trong toàn bộ chuỗi giá trị. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các bên khác để tập trung vào các lĩnh vực đó mà chúng tôi có thể thúc đẩy những thay đổi lớn nhất và hưởng ứng Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hiệp Quốc.

Chúng tôi có ba mục tiêu lớn

Cải thiện Sức khỏe
và điều kiện sống
của hơn

1 tỷ người

Đến năm 2020 chúng tôi sẽ giúp hơn một tỷ người hành động để cải thiện sức khỏe và điều kiện sống của họ.

UN Sustainability Development Plan

Chúng tôi đang hành động dựa trên Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc


Đến năm 2020 chúng tôi sẽ giúp hơn một tỷ người hành động để cải thiện sức khỏe và điều kiện vệ sinh của họ. Điều này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ của các căn bệnh đe dọa đến tính mạng như là bệnh tiêu chảy.

tiếp cận 1,3 tỉ người vào cuối năm 2019

 • Giảm tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy và bệnh về hô hấp bằng cách rửa tay

 • Cung cấp nước uống an toàn

 • Nâng cao khả năng tiếp cận điều kiện vệ sinh

 • Nâng cao sức khỏe răng miệng

 • Nâng cao lòng tự trọng

 • Giúp cải thiện khả năng chăm sóc da

Tìm hiểu thêm về sức khỏe & vệ sinh

Chúng tôi liên tục làm việc để cải thiện mùi vị và chất lượng dinh dưỡng của tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Đa số các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng được, hoặc ở mức độ cao hơn so với các tiêu chuẩn dựa trên các khuyến nghị về dinh dưỡng quốc gia. Các cam kết của chúng tôi còn tiến xa hơn: đến năm 2020, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi tỷ lệ trong danh mục hàng hóa của chúng tôi đáp ứng được các Tiêu chuẩn cao nhất về dinh dưỡng, dựa trên các hướng dẫn về chế độ ăn được công nhận trên toàn cầu. Điều này sẽ giúp cho hàng triệu người có được chế độ ăn lành mạnh hơn.

56% danh mục hàng hóa của chúng tôi tính theo số lượng đáp ứng được các tiêu chuẩn cao nhất về dinh dưỡng trong năm 2019

 • Giảm lượng muối
Chất béo bão hòa:
 • Giảm chất béo bão hòa

 • Tăng các a xít béo thiết yếu

 • Giảm chất béo bão hòa trong nhiều sản phẩm

  (Các mục tiêu không còn được đo hoặc báo cáo kể từ khi bán mảng kinh doanh Đồ ăn uống của chúng tôi vào năm 2018.)

 • Loại bỏ chất béo chuyển hóa
 • Giảm lượng đường
Giảm lượng calo:
 • Trong kem dành cho trẻ em
 • Trong nhiều sản phẩm kem hơn
 • Cung cấp các thông tin về ăn uống có lợi cho sức khỏe

Tìm hiểu thêm về cải thiện dinh dưỡng

Giảm
một nửa
tác động đến

môi trường

Đến năm 2030 mục tiêu của chúng tôi là giảm một nửa dấu ấn môi trường của việc tạo ra và sử dụng những sản phẩm của mình khi chúng tôi phát triển kinh doanh.*

UN Sustainability Development Plan

Chúng tôi đang hành động dựa trên Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc

Vòng đời của các sản phẩm của chúng tôi:

Cắt giảm một nửa tác động khí nhà kính (GHG) của các sản phẩm của chúng tôi trong suốt vòng đời sản phẩm đến năm 2030.

Tác động khí nhà kính trên mỗi lượt tiêu dùng của chúng tôi đã tăng lên khoảng 2% kể từ năm 2010*

Hoạt động sản xuất của chúng tôi:

Đến năm 2020 mức phát thải CO2từ năng lượng từ các nhà máy của chúng tôi sẽ ở mức hoặc thấp hơn mức năm 2008 cho dù sản lượng cao hơn đáng kể.

-65% giảm phát thải CO2 từ năng lượng cho mỗi tấn sản phẩm kể từ năm 2008

Trở thành doanh nghiệp cacbon dương trong sản xuất:
 • Tìm kiếm tất cả các nguồn năng lượng tái tạo

 • Tìm kiếm nguồn điện tái tạo

 • Loại bỏ than ra khỏi danh mục năng lượng

 • Đưa nguồn năng lượng dư thừa đến với các cộng đồng

Giảm GHG từ việc giặt quần áo:
 • Cải cách
 • Giảm phát thải GHG từ hoạt động vận tải

 • Giảm phát thải GHG từ hoạt động đông lạnh
 • Giảm mức tiêu thụ năng lượng ở các văn phòng
 • Giảm số chuyến đi công tác của nhân viên
Tìm hiểu thêm về khí nhà kính

Các sản phẩm của chúng tôi đang sử dụng:

Cắt giảm một nửa lượng nước có liên quan đến việc tiêu dùng các sản phẩm của chúng tôi vào năm 2020.+

Tác động nước trên mỗi lượt tiêu dùng của chúng tôi đã tăng lên khoảng 1% kể từ năm 2010*

Hoạt động sản xuất của chúng tôi:

Đến năm 2020 mức phát thải CO2từ năng lượng từ các nhà máy của chúng tôi sẽ ở mức hoặc thấp hơn mức năm 2008 cho dù sản lượng cao hơn đáng kể.

-47% giảm mức sử dụng nước trên mỗi tấn sản xuất kể từ năm 2008

Giảm lượng nước sử dụng trong quy trình giặt:
 • Các sản phẩm dùng ít nước hơn

 • Giảm lượng nước sử dụng trong nông nghiệp

Tìm hiểu thêm về sử dụng nước

Các sản phẩm của chúng tôi:

Cắt giảm một nửa lượng rác thải từ việc vứt bỏ các sản phẩm của chúng tôi vào năm 2020.

Tác động từ rác trên mỗi lượt tiêu dùng của chúng tôi đã giảm khoảng 32% kể từ năm 2010*

Hoạt động sản xuất của chúng tôi:

Đến năm 2020 tổng lượng rác thải chuyển đi xử lý sẽ ở mức hoặc thấp hơn mức năm 2008 cho dù sản lượng cao hơn đáng kể.

-96% giảm tổng lượng chất thải trên mỗi tấn sản xuất kể từ năm 2008

Giảm rác thải từ hoạt động sản xuất:
 • Không có rác thải độc hại phải chôn lấp
 • Đóng gói bằng vật liệu nhựa có thể tái sử dụng, có thể tái chế hoặc có thể phân hủy

 • Giảm bớt bao bì

Tái chế bao bì:
 • Tăng tỷ lệ tái chế và thu hồi

 • Tăng tỷ lệ tái chế

 • Xử lý rác thải dạng túi nhỏ

 • Loại bỏ PVC

Giảm rác thải văn phòng:
 • Tái chế, tái sử dụng, thu hồi

 • Giảm mức tiêu thụ giấy

 • Loại bỏ giấy trong các quy trình

Tìm hiểu thêm về rác thải & đóng gói

Đến năm 2020 chúng tôi sẽ đảm bảo 100% nguồn cung nguyên liệu nông nghiệp thô bền vững.

62% nguyên liệu nông nghiệp thô sẽ là từ các nguồn cung ứng bền vững vào cuối năm 2019

 • Dầu cọ bền vững

 • Giấy và bìa

 • Đậu nành và dầu đậu nành

 • Chè

 • Hoa quả

 • Rau

 • Bột ca-cao

 • Đường

 • Dầu hướng dương

 • Dầu hạt cải

 • Sản phẩm bơ sữa

 • Fairtrade Ben & Jerry’s

 • Trứng gà không bị nuôi nhốt

 • Tăng cường nguồn cung bền vững cho vật tư văn phòng

Tìm hiểu thêm về nguồn cung bền vững

Cải thiện
Sinh kế
cho

hàng triệu người

Đến năm 2020 chúng tôi sẽ nâng cao đời sống của hàng triệu người khi chúng tôi phát triển kinh doanh.

UN Sustainability Development Plan

Chúng tôi đang hành động dựa trên Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc


Đến năm 2020 chúng tôi sẽ thúc đẩy quyền con người trong toàn bộ hoạt động và chuỗi cung ứng mở rộng của chúng tôi.

70% chi tiêu mua sắm thông qua các nhà cung cấp đáp ứng được các yêu cầu bắt buộc của Chính sách Nguồn cung ứng Có trách nhiệm của chúng tôi


Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh quyền con người, tập trung vào 8 vấn đề nổi bật trong Báo cáo Quyền con người của chúng tôi


Tổng Tỷ lệ Ghi nhận được về an toàn của chúng tôi đã được cải thiện lên mức 0,76 sự cố trong một triệu giờ làm việc

 • Thực hiện Hướng dẫn khung về Kinh doanh và Quyền con người Liên Hiệp Quốc

 • Đảm bảo nguồn cung cho 100% chi tiêu mua sắm phù hợp với Chính sách Nguồn cung ứng Có trách nhiệm của chúng tôi

 • Xây dựng khung pháp lý để trả công một cách công bằng

 • Cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống của người lao động

 • Giảm thiểu thương tích và tai nạn ở nơi làm việc 

Tìm hiểu thêm về bình đẳng tại nơi làm việc

Đến năm 2020 chúng tôi sẽ nâng cao vị thế cho 5 triệu phụ nữ.

2,34 triệu phụ nữ đã được tạo điều kiện tiếp cận các sáng kiến nhằm nâng cao sự an toàn, phát triển các kỹ năng của họ và mở rộng các cơ hội của họ

 • Xây dựng một tổ chức cân bằng về giới với trọng tâm là quản lý

 • Nâng cao sự an toàn của phụ nữ ở các cộng đồng mà chúng tôi có hoạt động kinh doanh

 • Nâng cao khả năng tiếp cận đào tạo và các kỹ năng

 • Mở rộng các cơ hội trong chuỗi giá trị bán lẻ của chúng tôi

Tìm hiểu thêm về cơ hội cho phụ nữ

Đến năm 2020 chúng tôi sẽ có tác động tích cực đến cuộc sống của 5,5 triệu người.

793.000 nông dân sản xuất nhỏ và 1,81 triệu nhà bán lẻ quy mô nhỏ được phép tiếp cận các sáng kiến nhằm cải thiện thực tiễn nông nghiệp hoặc tăng thu nhập

 • Cải thiện sinh kế của nông dân sản xuất nhỏ

 • Tăng thu nhập của nhà bán lẻ quy mô nhỏ

Tìm hiểu thêm về kinh doanh có sự tham gia của người thu nhập thấp
Key
 • Thành tựu đạt được

  This is the number of targets we have achieved

 • Trong kế hoạch

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Ngoài kế hoạch

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  Mục tiêu đã đạt được

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* Các mục tiêu môi trường của chúng tôi được thể hiện trên cơ sở 'lượt tiêu dùng'. Điều này có nghĩa là một lượt dùng đơn lẻ, một phần hoặc một khẩu phần sản phẩm.

+ Ở bảy quốc gia thiếu nước đại diện cho khoảng một nửa dân số thế giới.

Đã được PricewaterhouseCoopers xác nhận. Xem Đảm bảo độc lập & số liệu của chúng tôi.

Theo dõi định hướng của chúng tôi

Nhưng, khi USLP của chúng tôi kết thúc vào năm 2020, chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo?

Thêm nữa.

Chúng tôi chắc chắn hơn bao giờ hết rằng khóa học mà chúng tôi tham gia là khóa học phù hợp - cho chúng tôi và cho thế giới. Và được trang bị kinh nghiệm về USLP, chúng tôi bắt đầu tạo một phong trào qua đó các nhà cung cấp, khách hàng và người tiêu dùng của chúng tôi là một phần của công việc xây dựng tương lai tốt hơn.

Công việc kinh doanh đó như thế nào?

Chúng tôi tin rằng phong trào phải được dẫn dắt có mục đích và phù hợp với tương lai - và nó phải mang lại hiệu quả vượt trội.

Để đạt được điều đó, chúng tôi sẽ bám sát Định hướng mới của mình - một chiến lược kinh doanh bền vững duy nhất dựa trên ba niềm tin cốt lõi:

Những thương hiệu có mục đích phát triển

Những công ty có mục đích cuối cùng

Những người có mục đích phát triển

Chúng tôi mong muốn chia sẻ hành trình với bạn.

Chúng tôi sẽ sử dụng thực tế kinh doanh tốt nhất để xây dựng thế giới mà tất cả chúng tôi muốn thấy. Một công việc kinh doanh mà thế giới có thể tự hào.