Bỏ qua Nội dung

Cải thiện sinh kế và đời sống

Chúng tôi luôn hướng đến cải thiện sinh kế và đời sống của người dân, từ đó đóng góp vào một xã hội bình đẳng và hòa nhập hơn.

Cải thiện sinh kế và đời sống từ Unilever

Với mong muốn đóng góp vào một xã hội bình đẳng và hòa nhập hơn, Unilever Việt Nam đã thúc đẩy các chương trình cải thiện sinh kế và đời sống cho người dân Việt Nam trong hơn 25 năm có mặt tại Việt Nam.

Điển hình, chúng tôi đã thực hiện nhiều hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới thông qua trao quyền cho phụ nữ.

Đồng thời, chúng tôi đã ký kết hợp tác cùng Văn phòng điều phối Nông thôn Mới Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 với 4 mục tiêu chính:

  • Giữ gìn vệ sinh và thực hiện các tiêu chí về môi trường
  • Xây dựng và nhân rộng mô hình Làng Bền vững, nông thôn mới cấp làng, xã
  • Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số
  • Tăng cường đối thoại chính sách
Chương trình trao quyền cho phụ nữ và xây dựng nông thôn mới từ Unilever
Trở lại đầu trang