Phát động sáng kiến "Không xả thải ra Thiên nhiên"

Lễ phát động sáng kiến "Không xả thải ra Thiên nhiên"

Lần đầu tiên, Unilever cùng với các đối tác phát động sáng kiến "Không xả thải ra Thiên nhiên" thông qua xây dựng thói quen phân loại rác tại nguồn, tái chế theo công nghệ tiên tiến để tạo thêm giá trị kinh tế cho chuỗi cung ứng thu gom rác, đặc biệt là rác thải nhựa.

Sáng kiến này góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh sạch hơn tại TP.HCM, đồng thời là tiền đề để thiết lập mô hình kinh doanh bền vững tới nền inh tế tuần hoàn. Chương trình phân loại rác sinh hoạt tại nguồn sẽ được thực hiện thí điểm tại cộng đồng dân cư khu vực quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: 9h, ngày 26 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Trung tâm Thương mại AEON Tân Phú Celadon, số 30 đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

ZWTN - Web

Khám phá thêm những chủ đề này

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ