Phát triển khách hàng kênh truyền thống (Push)

Làm việc trực tiếp với các khách hàng - đối tác chiến lược của Food Solutions là các nhà phân phối để cùng các đối tác này phát triển các hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo việc thực thi các hoạt động này tại từng điểm bán và xây dung mối quan hệ với khách hàng.

Phát triển khách hàng kênh siêu thị (Modern Trade)

Làm việc trực tiếp với các khách hàng - đối tác chiến lược của Food Solutions là các siêu thị để cùng các đối tác này phát triển các hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo việc thực thi các hoạt động này tại từng địa điểm bán và xây dung mối quan hệ với khách hàng.

Phát triển khách hàng kênh nhà hàng khách sạn (Pull):

Làm việc trực tiếp với các khách hàng - đối tác chiến lược của Food Solutions là các nhà hàng, khách sạn... để hỗ trợ các giải pháp ẩm thực cho các khách hàng nhằm giúp họ phát triển công việc kinh doanh của mình.

Phát triển khách hàng kênh chuỗi (Chain):

Làm việc trực tiếp với các khách hàng - đối tác chiến lược của Food Solutions là các nhà hàng để hỗ trợ các giải pháp ẩm thực cho các khách hàng nhằm giúp họ phát triển công việc kinh doanh của mình.

Được là thành viên của unilever food solutions là một niềm tự hào. Tôi được học hỏi và tích lũy các kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng

  • Các kiến thức về ngành nghề cung cấp dịch vụ ẩm thực
  • Các cơ hội khám phá thế giới ẩm thực đầy thú vị và được làm việc với các đầu bếp chuyên nghiệp.
  • Không chỉ là một người bán hàng đơn thuần, công việc ở food solutions còn là một nhà tư vấn cho các khách hàng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ẩm thực để mang đến những giải pháp quý giá cho họ. Tôi vinh dự được phát triển bản thân toàn diện và đóng góp vào sự phát triển của food solutions.
Lê Quang Tuấn – Trưởng phòng đào tạo phát triển khách hàng, Unilever Food Solutions.)
Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ