Tiếp thị ngành hàng - Trade Marketing

Xây dựng chiến lược phát triển cho các sản phẩm của Unilever qua những hiểu biết về các kênh bán hàng (channel) và người mua hàng tại từng kênh bán hàng (shoppers). Chiến lược này sẽ bao gồm các yếu tố chính: danh mục sản phẩm (assortment), cơ cấu trưng bày, hoạt động khuyến mãi và chiến lược về giá.

Quản lý khách hàng – Field/Account Management

Làm việc trực tiếp với các khách hàng – đối tác chiến lược của Unilever (Nhà phân phối, hệ thống siêu thị,…) để cùng các đối tác này phát triển các hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo việc thực thi các hoạt động này tại từng điểm bán và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Điều phối bán hàng – Customer Development Operations

Nắm giữ các hệ thống, thông tin, công nghệ và quy trình giúp điều phối hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo cho phòng CD vận hành hiệu quả.

Với vai trò giám sát mại vụ – thành viên của phòng phát triển khách hàng, vọng đã có cơ hội mang công trình “làng – chợ hoàn hảo” của unilever đến nhiều địa phương, giúp cải thiện mức sống người dân bằng những chương trình giáo dục vệ sinh, kinh tế vi mô, sự kiện khuyến học, chương trình trang trí v.v.v.

Chính những dự án như thế này đã giúp vọng trở nên gắn bó hơn với đại gia đình unilever, và hoàn toàn tin tưởng vào những giá trị tích cực mà công việc mỗi ngày của mình có thể đem lại cho cuộc sống của những người xung quanh.

Nguyễn Kỳ Vọng – UFRESH 2014, Phòng Phát Triển Khách Hàng

Chương Trình Tuyển Dụng Ufresh 2017

Unilever UFresh 2016
Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2017

ỨNG TUYỂN TẠI

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm cách kết nối với những người có cùng sự quan tâm đến một tương lai bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với các nhóm chuyên gia và Unilever hoặc tìm các liên lạc trên khắp thế giới.

Liên hệ