Bỏ qua Nội dung

Khả năng tiếp cận

Unilever cam kết khả năng tiếp cận, tính đa dạng và bao hàm, cũng như các phương pháp tiếp cận bền vững cho từng vấn đề quan trọng này. Chúng tôi tin rằng tất cả người tiêu dùng và khách có thể truy cập trang web của chúng tôi, đồng thời chúng tôi cố gắng cung cấp trải nghiệm người dùng trực quan phong phú.

Đối với những người dùng cần nó, mục tiêu của chúng tôi là tạo điều kiện truy cập vào các trang web của chúng tôi bằng các công nghệ hỗ trợ, chẳng hạn như trình đọc màn hình, tính năng văn bản thành lời nói hoặc phần mềm nhận dạng giọng nói, kính lúp màn hình và/hoặc trình giả lập bàn phím.

Tất cả các trang sử dụng công nghệ HTML5 hợp lệ, có cấu trúc, có ngữ nghĩa. Kiểu dáng trực quan được cung cấp bởi định dạng Cascading Style Sheets (CSS), và tương tác người dùng nâng cao được cung cấp bởi JavaScript.

Dưới đây là danh sách chưa đầy đủ các hạng mục chúng tôi đã triển khai để cải thiện các trang web của mình, vì vậy chúng dễ điều hướng nhất cho tất cả người dùng:

Bố cục trang

Bố cục trang web của chúng tôi được cấu trúc để điều hướng dễ dàng cho các cá nhân sử dụng trình đọc màn hình. Chúng tôi sử dụng công nghệ HTML5 ngữ nghĩa với các thẻ thích hợp để phân biệt các tiêu đề nội dung, các phần, danh sách, bảng và các tính năng định dạng khác để khách truy cập có thể sử dụng trang web dễ dàng và nhất quán với công nghệ hỗ trợ.

Văn bản thay thế

Bất cứ nơi nào hình ảnh xuất hiện trên trang web của chúng tôi, đều có sự thay thế dựa trên văn bản cho trình đọc màn hình để đọc nội dung văn bản thay thế.

Nội dung âm thanh và video

Nhiều trang web của chúng tôi chứa nội dung âm thanh và video, và bất kỳ ở đâu nào khả thi, chúng tôi cũng cung cấp giải pháp thay thế dựa trên văn bản, bao gồm chú thích và bản ghi.

Màu văn bản và màu nền

Các trang web của chúng tôi thường phong phú về nội dung, hình ảnh và chức năng và chúng tôi cân nhắc khả năng truy cập trong quá trình thiết kế và tạo nội dung của mình.

Thu phóng

Hầu hết các trình duyệt hiện đại đều hỗ trợ chức năng thu phóng trang, để cho phép người dùng tăng hoặc giảm kích thước của nội dung trang mà không làm mất nội dung hoặc chức năng. Các trang web của chúng tôi được tối ưu hóa để sử dụng chức năng thu phóng của trình duyệt. Người dùng sẽ có thể phóng to hoặc thu nhỏ hầu hết các phần của trang web.

Khả năng truy cập bàn phím

Có thể truy cập hầu hết các phần trang web của chúng tôi bằng cách chỉ sử dụng bàn phím dựa trên tab hoặc trình giả lập bàn phím để điều hướng trong trang web.

Hỗ trợ trình duyệt

Chúng tôi kiểm tra các trang web của mình để hiển thị chính xác trên hầu hết các phiên bản Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari và Google Chrome mới nhất.

Các thành phần do bên thứ ba cung cấp

Nhiều trang web của chúng tôi sử dụng các thành phần do bên thứ ba cung cấp. Mặc dù Unilever không thể kiểm soát các thành phần của bên thứ ba, nhưng chúng tôi khuyến khích các nhà cung cấp của mình cung cấp nội dung và các thành phần có thể truy cập và thân thiện với người dùng.

Nội dung do người dùng tạo

Một số trang web của chúng tôi sử dụng các tiện ích truyền thông xã hội có chứa nội dung và hình ảnh do người dùng tạo. Unilever không kiểm soát nội dung do người dùng tạo, cho dù đó là nội dung có thể truy cập được hay thân thiện với người dùng.

Hỗ trợ thêm

Nếu bạn gặp khó khăn khi xem hoặc điều hướng nội dung trên trang web này, hoặc nhận thấy bất kỳ nội dung, tính năng hoặc chức năng nào mà bạn cho rằng không thể truy cập đầy đủ đối với người khuyết tật, vui lòng liên hệ với Trung tâm gắn kết người tiêu dùng của chúng tôi. Nếu gửi email, vui lòng ghi "Website Feedback" (Phản hồi trang web) trong dòng tiêu đề và cung cấp mô tả về tính năng cụ thể mà bạn cảm thấy không thể truy cập đầy đủ hoặc đề xuất cải tiến.

Trở lại đầu trang